facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Aktualności


2020 | 03 | 14

Szkolne Schroniska Młodzieżowe ponownie otwarte!

Szanowni Państwo,

Szkolne Schroniska Młodzieżowe wznawiają świadczenie usług noclegowych.

Wszystkie nasze filie są czynne i gotowe do przyjęcia gości: przy Al. Grunwaldzkiej 244, przy ul. Wałowej 21 oraz przy ul. Kartuskiej 245b.

Do dyspozycji gości przekazujemy 118 miejsc noclegowych w filii przy ul. Grunwaldzkiej, 70 miejsc noclegowych w filii przy ul. Wałowej oraz 55 miejsc w filii przy ul. Kartuskiej. Przed zakwaterowaniem należy zapoznać się z obowiązującymi zasadami przeciwdziałania Covid-19, które zostaną przekazane w momencie zakwaterowania.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Gości i Pracowników prosimy Państwa o stosowanie się do regulaminów i wytycznych obowiązujących w naszym Obiekcie.

 • Obowiązkowe wypełnienie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem Schroniska i przesłanie go do recepcji.
 • Przy recepcji mogą przebywać maksymalnie 2 osoby, które zostaną zameldowane do wspólnego pokoju.
 • Przebywanie w częściach wspólnych, z zachowaniem odpowiednio dużej odległości w stosunku do innych Gości oraz Pracowników.
 • Obowiązkowe stosowanie maseczek ochronnych w częściach wspólnych hotelu.
 • Ograniczenie do minimum czasu przebywania w obszarze recepcyjnym.
 • Zakaz przebywania w Schronisku osób bez meldunku.
 • Obowiązkowe dezynfekowanie rak przy każdorazowym wejściu na teren Obiektu.
 • Dla wspólnego bezpieczeństwa Gości oraz Pracowników prośba o otwieranie okien znajdujących się w pokoju, przed jego opuszczeniem w dniu wymeldowania.
 • Ewentualny serwis pokoju odbywa się w czasie nieobecności Gości w pokoju.
 • Przyjmujemy płatności za pobyt kartą lub przelewem.
 • Stołówka, pomieszczenia wspólne takie jak kuchnie samoobsługowe, sale tv, prasowalnie, bagażownia na terenie Schroniska są zamknięte.  
 • Na terenie Schroniska można przebywać w godzinach od 15.00 do godz. 10.00. Wcześniejsze pobyty wyłącznie za zgoda Pracownika recepcji.

 

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika/obsługi

 1. Obowiązek zapoznania się każdego Pracownika Schroniska odnośnie wprowadzonego protokołu związanego z wirusem COVID 19 (przekazanie najważniejszych wytycznych i obowiązków w tym zakresie).
 2. Pracownicy i obsługa Schroniska zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. Schronisko na bieżąco śledzi informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, zostaje on niezwłocznie odsunięty od pracy i odesłany transportem indywidualnym do domu. W takim przypadku następuje wstrzymanie przyjmowania Gości, Kierownik Schroniska zobowiązany jest powiadomić właściwą,  miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 5. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 6. Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić rutynowe sprzątania, zgodnie z procedurami Schroniska oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 7. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu dodatkowych procedur biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Gościa zakażenia koronawirusem

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Gość nie zostanie wpuszczony na teren obiektu. Należy Go poinstruować, żeby jak najszybciej zgłosił się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeśli gość mieszka w Schronisku –  należy go odizolować w dedykowanym pomieszczeniu. Należy powiadomić dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłosić incydent do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach  obiektu, w których przebywał klient i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

 

Z poważaniem

Dyrektor Marlena Zajdzińska-Pełka


Do pobrania:

Oświadczenie COVID-19

Regulamin schroniska na czas epidemii

 

Warto się zapoznać:

Jak prawidłowo myć ręce
Jak skutecznie dezynfekować ręce

Jak prawidłowo nakładać i zdejmować maseczkę

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice

  

   
 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl