zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  

Rekrutacja na zajęcia Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego w roku szkolnym 2019 / 2020.


Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego zaprasza do rekrutacji na zajęcia organizowane w roku szkolnym 2019 / 2020.  W celu rekrutacji należy wypełnić deklarację uczestnictwa, a w przypadku pływania załączyć także informację o umiejętnościach pływackich dziecka


Harmonogram rekrutacji na zajęcia organizowane przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego w roku szkolnym 2019/2020


ETAP I: REKRUTACJA – składanie deklaracji na zajęcia

  1. Składanie Wniosków o przyjęcie na zajęcia w sekretariacie Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego w dniach: 01.07.2019r. - 16.08.2019r.(wnioski dostępne w sekretariacie oraz na stronie www.gzsiss.pl). Telefon do biura GZSiSS: 58 520 68 50 
  2. Weryfikacja złożonych wniosków: 19.08.2019r. – 21.08.2019r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w placówce: 22.08.2019r.

 

ETAP II: REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - dotyczy wolnych miejsc na zajęcia

  1. Składanie dokumentów wymaganych w drugim etapie rekrutacji w sekretariacie Gdańskiego Zespołu Schronisk i  Sportu Szkolnego w dniach: 23.08.2018r. – 28.08.2018 r.
  2. Weryfikacja złożonych wniosków: 29.08.2018 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na  zajęcia w placówce: 30.08.2018 r.

 

Kandydaci zamieszkali poza granicami Gminy Miasta Gdańska przyjmowani będą w przypadku wolnych miejsc po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Przez podanie do publicznej informacji rozumie się informację o listach kandydatów dostępną w sekretariacie placówki.


Oferta zajęć znajduje się w poniższym wykazie:

 

- lekkoatletyka

- pływanie (nauka pływania, pływanie korekcyjne)

- gimnastyka korekcyjna

- gimnastyka kompensacyjna

- piłka siatkowa

- zajęcia rekreacyjne (gimnastyka, gry i zabawy, zajęcia muzyczno – ruchowe)

- turystyka

- zajęcia plastyczne

- smocze łodzie

- cheerleading

- pływanie synchroniczne


Załączniki:

- zarządzenie nr 12/2019

- deklaracja uczestnictwa

- informacja o umiejętnościach pływackich dziecka
2019-07-03 21:17


Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Al. Grunwaldzka 244  |  80-314 Gdańsk  |  tel. 48 58 520 68 50  |  biuro@ssm.gda.pl

 
 
 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Gdańsku

Filia SSM Wałowa

Filia SSM

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej