facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Aktualności


2022 | 01 | 28

Zaproszenie na Turniej Piłki Siatkowej Par Mieszanych ,,Walentynki 2022”

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego zaprasza na Turniej Piłki Siatkowej Par Mieszanych ,,Walentynki 2022”, które odbędą się 4 marca 2022 r. w Hali MRKS przy ul. Załogowej 1.

Celem zawodów jest popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży oraz integracja i rozpowszechnianie sportu i rekreacji jako formy aktywnego wypoczynku.

Wszyscy biorący udział w zawodach zobowiązani do zapoznania z regulaminem zawodów i dostarczenia organizatorowi, najpóźniej do dnia rozpoczęcia zawodów podpisanego kompletu dokumentów: Karta zgłoszenia, Zgody, Oświadczenie Covid. W przypadku udziału w zawodach osób niepełnoletnich, w/w oświadczenia składane są przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Organizatorem XV Turnieju Piłki Siatkowej Par Mieszanych ,,Walentynki 2022” jest Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (GZSiSS).

O możliwości udziału decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wstępnie organizator zakłada możliwość startu 16 drużyn.  W zawodach bezpłatnie mogą wziąć udział dziewczęta i chłopcy z gdańskich szkół z rocznika 2003 i młodsi. Każda szkoła może wystawić w sumie 4 drużyny.

Zgłoszenia zawodników należy dokonać poprzez wypełnienie obowiązującego druku „Karta Zgłoszenia” i przesłanie go mailowo na adres e-mail: bocianandrzej@wp.pl do dnia 28.02.2022 r. Opiekunowie zawodników w dniu zawodów, przed ich rozpoczęciem, mają obowiązek przekazać organizatorowi zgłoszenie startujących uczniów – potwierdzone przez dyrektora szkoły lub nauczyciela.

W przypadku uczniów startujących indywidualnie, zgłoszenie dostarczają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.

Zawody zostaną rozegrane w hali sportowej MRKS Gdańsk znajdującej się przy ul. Załogowej 1 na 4 boiskach o wymiarach 7m x 4,5 m. Szczegóły dotyczące gier zostaną przedstawione zespołom przez sędziego głównego na odprawie technicznej w dniu zawodów.

Organizator przewidział dla uczestników następujące nagrody: statuetki za miejsca I – III, komplet medali dla wszystkich uczestników, dyplomy oraz słodycze. Wszystko ufundowane przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego. Dekoracja zwycięzców odbędzie się tuż po zakończeniu turnieju.

Zapraszamy!


Program zawodów:

- godz. 8.30 – 8.50 zgłoszenie drużyn i losowanie grup,

- godz. 8.50 odprawa techniczna,

- godz. 9.00 – 10.30 gry eliminacyjne,

- godz. 10.30 – 12.00 gry finałowe,

- godz. 12.00 zakończenie turnieju.

 

Kontakt:

Andrzej Bocian tel. 501 077 976 e-mail bocianandrzej@wp.pl


Załączniki:

Regulamin zawodów

Karta zgłoszenia

Zgody

Oświadczenie covid

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl