facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Bowling


Międzyszkolne Mistrzostwa Bowlingowe

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w Międzyszkolnych Mistrzostwach Bowlingowych. W tym roku obowiązuje nowa formuła zawodów. Drużyny są 6 osobowe i składają się z 3 dziewcząt i 3 chłopców. Zgłoszenia przyjmowane będą do 19 maja 2024 r.  pod nr telefonu (58) 506 56 77. 


MIEJSCE ZAWODÓW: U7 Wrzeszcz, w Galerii Metropolia znajdującej się na ulicy Jana Kilińskiego 4.

TERMIN ZAWODÓW: 20-24 maja 2024 r. 

Międzyszkolne Mistrzostwa Bowlingowe będą trwać przez 5 dni, w okresie 20-24 maja, w godzinach 9:00 – 15:00 włącznie. Godzina 15:00 jest ostatnią możliwą godziną każdego dnia na wystartowanie w Mistrzostwach.

SKŁAD DRUŻYN:

 • W obecnym sezonie drużyny są mieszane i składają się z sześciu zawodników.
 • W skład każdej drużyny wchodzą trzy dziewczyny oraz trzech chłopców.
 • Każda z drużyn może posiadać do dwóch zawodników rezerwowych (jedną dziewczynę i jednego chłopca)
 • Do dwóch zmian można dokonać pomiędzy pierwszą, a drugą grą w bowling

KATEGORIE WIEKOWE:

 • Mistrzostwa są rozgrywane w czterech kategoriach wiekowych:
  • Szkoły Podstawowe (klasa 1 -3) – gra przy użyciu band,
  • Szkoły Podstawowe (klasa 4 -6),
  • Szkoły Podstawowe (klasa 7 -8),
  • Szkoły Ponadpodstawowe (klasy 1-4)

PRZEBIEG RYWALIZACJI:

 • W zawodach poszczególne drużyny grają na własnych torach nie rywalizując bezpośrednio między sobą,
 • Uzyskane wyniki są zapisywane, a następnie zestawiane z wynikami innych drużyn,
 • Wszyscy uczniowie mają po 2 gry w bowling, z których suma punktów jest wliczana do klasyfikacji drużynowej,
 • Każda z drużyn po zgłoszeniu gotowości do gry, ma 15 minut rozgrzewki w formie gry próbnej, w której punkty nie są naliczane.
 • Zmiany w składzie możliwe są dopiero, po zakończeniu jednej pełnej gry.


ZGŁOSZENIA:

 • Najpóźniej do 19 maja 2024 r.
 • Aby zgłosić chęć wzięcia udziału w Mistrzostwach, wymagana jest telefoniczna rezerwacja toru, na wybrany przez Państwa termin oraz podanie preferowanej godziny gry (pomiędzy 9:00 – a 15:00). Każdej grupie, tor rezerwowany są na półtorej godziny. Podczas rezerwacji należy podać nazwę szkoły oraz kategorię wiekową, w której dana drużyna będzie brała udział.
 • Numery telefonów:
  • 58 506 56 77 – Centrum U7 Wrzeszcz, Metropolia
 • Dodatkowo, w dniu rozgrywek, prosimy opiekunów grup o wypełnienie zgłoszenia (które powinno zawierać numer szkoły, imiona i nazwiska uczniów, imię i nazwisko opiekuna, oraz telefon kontaktowy i adres e-mail – KONIECZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI)
 • Formularz dostępny będzie na miejscu w dniach odbywania się Międzyszkolnych Mistrzostw Bowlingowych, dlatego prosimy o przybycie co najmniej 10 minut wcześniej.


Uczestnictwo w zawodach jest całkowicie bezpłatne.


Utworzono: 2024-05-07 19:58

Klasyfikacja końcowa

1. V Liceum Ogólnokształcące

1229

2. Conradinum Gdańsk

1165

3. Szkoły Ekonomiczno - Handlowe Gdańsk

1112

4. Zespół Szkół Energetycznych Gdańsk

1104

5. X Liceum Ogólnokształcące

1082

6. Zespół Szkół Kreowania Wizerunku

1048

7. XXIV Liceum Ogólnokształcące

976

8. XIX Liceum Ogólnokształcące Gdańsk

959

9. IV Liceum Ogólnokształcące

924

Utworzono: 2024-06-11 15:08

Regulamin zawodów

REGULAMIN ZAWODÓW:

CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja bowlingu (kręgli amerykańskich) wśród młodzieży szkolnej,
 • Wyłonienie najlepszych szkół w tej dyscyplinie sportu na terenie Trójmiasta,
 • Kontynuacja największej szkolnej imprezy bowlingowej w Europie!

ORGANIZATORZY:

 • Centrum Sportu i Rekreacji U7,
 • Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego,
 • Gdyńskie Centrum Sportu.

MIEJSCE ZAWODÓW:

 • Szkoły z Gdańska startują w U7 Wrzeszcz, w Galerii Metropolia znajdującej się na ulicy Jana Kilińskiego 4.

UCZESTNICTWO:

 • Uczestnictwo w zawodach jest całkowicie bezpłatne.

SKŁAD DRUŻYN:

 • W obecnym sezonie drużyny są mieszane i składają się z sześciu zawodników.
 • W skład każdej drużyny wchodzą trzy dziewczyny oraz trzech chłopców.
 • Każda z drużyn może posiadać do dwóch zawodników rezerwowych (jedną dziewczynę i jednego chłopca)
 • Do dwóch zmian można dokonać pomiędzy pierwszą, a drugą grą w bowling

KATEGORIE WIEKOWE:

 • Mistrzostwa są rozgrywane w czterech kategoriach wiekowych:
  • Szkoły Podstawowe (klasa 1 -3) – gra przy użyciu band,
  • Szkoły Podstawowe (klasa 4 -6),
  • Szkoły Podstawowe (klasa 7 -8),
  • Szkoły Ponadgimnazjalne (klasy 1-4)

MIĘDZYSZKOLNE MISTRZOSTWA BOWLINGOWE:

 • W zawodach poszczególne drużyny grają na własnych torach nie rywalizując bezpośrednio między sobą,
 • Uzyskane wyniki są zapisywane, a następnie zestawiane z wynikami innych drużyn,
 • Wszyscy uczniowie mają po 2 gry w bowling, z których suma punktów jest wliczana do klasyfikacji drużynowej,
 • Każda z drużyn po zgłoszeniu gotowości do gry, ma 15 minut rozgrzewki w formie gry próbnej, w której punkty nie są naliczane.
 • Zmiany w składzie możliwe są dopiero, po zakończeniu jednej pełnej gry.

TERMIN ZAWODÓW:

 • Międzyszkolne Mistrzostwa Bowlingowe będą trwać przez 5 dni, w okresie 20-24 maja, w godzinach 9:00 – 15:00 włącznie. Godzina 15:00 jest ostatnią możliwą godziną każdego dnia na wystartowanie w Mistrzostwach.

ZGŁOSZENIA:

 • Najpóźniej do 19 maja 2024 r.
 • Aby zgłosić chęć wzięcia udziału w Mistrzostwach, wymagana jest telefoniczna rezerwacja toru, na wybrany przez Państwa termin oraz podanie preferowanej godziny gry (pomiędzy 9:00 – a 15:00). Każdej grupie, tor rezerwowany są na półtorej godziny. Podczas rezerwacji należy podać nazwę szkoły oraz kategorię wiekową, w której dana drużyna będzie brała udział.
 • Numery telefonów:
  • 58 506 56 77 – Centrum U7 Wrzeszcz, Metropolia – gdańskie i sopockie szkoły
 • Dodatkowo, w dniu rozgrywek, prosimy opiekunów grup o wypełnienie zgłoszenia (które powinno zawierać numer szkoły, imiona i nazwiska uczniów, imię i nazwisko opiekuna, oraz telefon kontaktowy i adres e-mail – KONIECZNIE DRUKOWANYMI LITERAMI)
 • Formularz dostępny będzie na miejscu w dniach odbywania się Międzyszkolnych Mistrzostw Bowlingowych, dlatego prosimy o przybycie co najmniej 10 minut wcześniej.

WYNIKI:

 • Gdańskie i gdyńskie szkoły rywalizują ze sobą w osobnych kategoriach, z podziałem na miasta. Sopockie szkoły, w zależności od lokalizacji, w której wezmą udział, będą uwzględniane na podstawie wybranego przez siebie miasta i konkurować będą ze szkołami analogicznie z miejscem startu.
 • Oficjalne wyniki Międzyszkolnych Mistrzostw Bowlingowych upublicznione zostaną we wtorek, dnia 28 maja 2024r.,
 • Podliczone wyniki wraz z zestawieniem wszystkich szkół zostaną przesłane do wszystkich uczestników, na adresy e-mail podane uprzednio w formularzu zgłoszeniowym.
 • Ponadto wyniki znaleźć będzie można również na naszej stronie internetowej www.U7.pl
 • Data gali wręczenia nagród dla zwycięzców zostanie również podana drogą mailową do wszystkich zwycięskich szkół, oraz gdy już zostanie ustalona, pojawi się też na stronie, w zakładce z wynikami.


Utworzono: 2024-05-06 09:15

Regulamin dysycypliny

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2022 roku.

 

 1. CEL IMPREZY:

·      Popularyzacja bowlingu (kręgli amerykańskich) wśród młodzieży szkolnej,

·      Wyłonienie najlepszych szkół w tej dyscyplinie sportu na terenie Trójmiasta.

 

2. ORGANIZATORZY:

·      Centrum Sportu i Rekreacji U7,

·      Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego,

 

3. MIEJSCE ZAWODÓW:

·      Szkoły z Gdańska startować będą w U7 Gdańsk i U7 Wrzeszcz,

·      Centrum U7 Gdańsk, pl. Dominikański 7, tel. 58 305 55 77,

·      Centrum U7 Wrzeszcz, ul. Kilińskiego 4, tel. 58 506 56 77,

 

5. UCZESTNICTWO:

·      Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne.

 

6. DRUŻYNY:

·      Drużyny składają się z pięciu zawodników.

·      Każda z drużyn może posiadać do dwóch zawodników rezerwowych.

 

7. KATEGORIE WIEKOWE:

szkoły podstawowe (klasa 1 -3), osobno dla dziewcząt i chłopców

szkoły podstawowe (klasa 4 -6), osobno dla dziewcząt i chłopców

szkoły podstawowe (klasa 7 -8) osobno dla dziewcząt i chłopców

szkoły ponadpodstawowe (klasa 1-4) osobno dla dziewcząt i chłopców

 

8. MIĘDZYSZKOLNE MISTRZOSTWA BOWLINGOWE:

·      W zawodach poszczególne reprezentacje grają na własnych torach nie rywalizując bezpośrednio między sobą,

·      Uzyskane wyniki są zapisywane, a następnie zestawiane z wynikami innych drużyn,

·      Wszyscy uczniowie mają po 2 gry, z których suma punktów jest wliczana do klasyfikacji drużynowej,

·      Międzyszkolne Mistrzostwa Bowlingowe trwać będą 5 dni:

o   poniedziałek - Szkoły Podstawowe (klasa 1 -3)

o   wtorek - Szkoły Podstawowe (klasa 4 - 6)

o   środa - Szkoły Podstawowe (klasa 7 - 8),

o   czwartek - Szkoły Ponadpodstawowe (klasy 1- 4)

o   piątek - termin zapasowy, dla wszystkich szkół

 

9. ZGŁOSZENIA:

Wymagana jest telefoniczna rezerwacja torów

Numery telefonów:

·      58 305 55 77 – Centrum U7 Gdańsk,

·      58 506 56 77 – Centrum U7 Wrzeszcz, Metropolia

 

Dodatkowo, w dniu rozgrywek, prosimy opiekunów grup o dostarczenie zgłoszenia wydrukowanego z SRS, które powinno zawierać numer szkoły, imiona i nazwiska uczniów, imię i nazwisko opiekuna, oraz adres mailowy i telefon kontaktowy. Tory należy rezerwować na półtorej godziny pomiędzy 9 - 15.

 

10. NAGRODY:

·      Puchary, medale i nagrody rzeczowe są ufundowane przez współorganizatorów oraz sponsorów imprezy,

·      Rozdanie nagród (pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych) podczas osobnej gali w Centrum U7

·      Nagrody otrzymają trzy najlepsze szkoły oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców oraz zwycięzcy indywidualni każdej z kategorii.

 

11. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

·      Uczniowie powinni cechować się dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez

lekarza,

·      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.

 

12. INNE:

·      Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu,

·      Opiekunowie drużyn szkolnych odpowiadają za młodzież znajdującą się na obiekcie U7 podczas zawodów,

·      Wyniki oraz zdjęcia dostępne będą na stronie internetowej u7.pl,

·      Dodatkowe informacje pod nr. telefonu: 607 181 377– dział marketingu Centrum U7.

 

Utworzono: 2023-09-07 08:47

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl