facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Lekkoatletyka


Regulamin lekkoatletyki

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą obowiązkowo zarejestrować się przez system rejestracji szkół srs.szs.pl     nie później niż do 30 września 2019 r.

 

STARTUJĄCY: W zawodach startujĄ uczniowie jednej szkoły ponadpodstawowej rocznik 2000 i młodsi (szkoły dzienne).

REGULAMIN: W zawodach obowiązuje regulamin GOM, a następnie przepisy PZLA.
   

Konkurencje lekkoatletyczne:

Dziewczęta:   100 m, 400 m, 800 m, 4x100 m, skok w dal, skok wzwyż, kula (4 kg),

Chłopcy:         100 m, 400 m, 1500 m, 4x100 m, skok w dal, skok wzwyż, kula (6 kg),

1. Każda szkoła ma prawo wystawić maksymalnie po 3 zawodników w każdej konkurencji,  z wyjątkiem skoku w dal, pchnięciu kulą (po 2 osoby).

2. Zawodnik ma prawo startu w dwóch konkurencjach i sztafecie, a w przypadku biegów na 800 m i dłuższych w jednym z nich i sztafecie.

3. Na zawody szkoła wystawia jedną sztafetę. Sztafetę tworzą uczniowie jednej szkoły. (zespół szkolny musi posiadać własną pałeczkę sztafetową).

4. W biegach na 100 m. rozegrane zostaną biegi eliminacyjne i finał (o awansie do finału decydują osiągnięte czasy).

5. 6 najlepszych wyników na 100 m kwalifikuje się do biegu finałowego.

6. Pozostałe biegi – seriami na czas.

7. W zawodach można startować w kolcach do 6 mm (nie dłuższych).

8. W konkurencjach technicznych- 4 próby bez finału.

10. W biegach sztafetowych startujący uczeń danej szkoły winien mieć na zawodach koszulkę z  widocznym z przodu oznaczeniem Szkoły / Nr … 1, 2,3,4

11.  Troje najlepszych zawodników i zawodniczek otrzymuje medale.

12. Każda zawodniczka i zawodnik mogą punktować w dwóch konkurencjach (nie licząc udziału  w sztafecie).

13.  Osiągnięte wyniki przelicza się w/g tabel wielobojowych.

14.  Punktacja drużynowa zostanie ogłoszona po podliczeniu wyników w terminie późniejszym.

16.  Do punktacji drużynowej brana będzie suma punktów po 10 najlepszych wyników (w tym sztafeta) oddzielnie dla kategorii dziewcząt i chłopców.

17. Najlepsze 4 zespoły otrzymają puchary. Sześć zespołów otrzymuje dyplomy. Odbiór pucharów  i dyplomów dla najlepszych drużyn po ogłoszeniu wyników w siedzibie GZSiSS.

18.  W zawodach obowiązują przepisy PZLA oraz regulamin GZSiSS i WSZS.

19.  Do Licealiady Wojewódzkiej zakwalifikowani zostaną zawodnicy (na wniosek zainteresowanej szkoły), którzy w trakcie zawodów osiągną 30 najbardziej wartościowych wyników.

20. W finale wojewódzkim obowiązują stałe numery dla: - Powiatu Miasto Gdańsk– numery startowe -I/1, I/2 itd. ….od I/50

 1. W finale wojewódzkim sztafetę tworzą uczniowie jednej gdańskiej szkoły lub może to być reprezentacja powiatu Miasta Gdańska składająca się z zawodników uczęszczających do różnych gdańskich szkół. 
    
  Utworzono: 2019-08-27 19:58

   

  Zobacz również

  Wyszukaj

  Zobacz galerię

  logo GZSiSS
  Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

  Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
  tel. 48 58 520 68 50
  biuro@ssm.gda.pl

  Szkolne Schronisko
  Młodzieżowe w Gdańsku

  Al. Grunwaldzka 244
  80-314 Gdańsk
  tel. 48 520 68 51
  grunwaldzka@ssm.gda.pl

  Filia SSM Wałowa

  ul. Wałowa 21
  80-858 Gdańsk
  tel. 48 58 301 23 13
  walowa@ssm.gda.pl

  Filia SSM

  ul. Kartuska 245B
  80-125 Gdańsk
  tel. 48 58 302 60 44
  kartuska@ssm.gda.pl

  Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

  ul. Grunwaldzka 244
  80-314 Gdańsk
  tel. 48 58 520 68 50
  biuro@ssm.gda.pl