facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Czwórbój Lekkoatletyczny

Koordynator: Skalski Krzysztof   []
Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 roku.


Regulamin czwórboju lekkoatletycznego

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl  zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 roku.

I. Uczestnictwo

   - w zawodach startują reprezentacje szkół podstawowych oddzielnie dziewcząt i chłopców,

   - reprezentacja składa się z 6 uczniów/uczennic urodzonych w 2007 i  młodszych.

II. Program zawodów

     - bieg 60 m,

     - rzut piłką palantową (do 150 g),

     - skok (dla całego zespołu) w dal ze strefy lub wzwyż ,

     - bieg: dla dziewcząt  600 m,
           dla chłopców 1000 m

III. Sposób przeprowadzenia zawodów

      - kolejność rozgrywania konkurencji jest dowolna z tym, że bieg długi musi być rozgrywany jako ostatnia  

        konkurencja.

     Bieg 60 m

    -  bieg będzie rozgrywany w seriach na czas.

    -  zawodnicy startują z bloków i powinni biec po przydzielonym im torze od startu do mety.

    -  zawodnik zostaje wyeliminowany z biegu po trzecim falstarcie zachowując prawo startu w następnych  

       konkurencjach.

     Skok w dal

    - strefa jest częścią rozbiegu, posypana kredą.

    - szerokość strefy równa się szerokości rozbiegu, a długość wynosi 100 cm.

    - końcem strefy powinna być belka z plasteliną. W skład strefy nie wchodzi plastelina.

    - każdy zawodnik ma prawo do 3 prób.

    - pomiaru dokonujemy od najbliższego śladu zostawionego przez czubek buta w strefie.

    - jeżeli zawodnik odbije się przed strefą, pomiaru dokonujemy od początku strefy.

    - pozostałe przepisy jak w skoku w dal.

    Skok wzwyż

    - pierwsza wysokość ustalana jest bezpośrednio przed konkursem, przy czym w zawodach obowiązują następujące   

      wysokości:

      dla dziewcząt – do 140 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm

      dla chłopców – do 160 cm co 5 cm, powyżej co 3 cm

     - przekroczenie płaszczyzny skoku (na zewnątrz stojaków), bez strącenia poprzeczki nie powoduje zaliczenia próby  

       jako nieudanej. W przypadku strącenia poprzeczki przy schodzeniu ze skoczni, po prawidłowo wykonanym skoku,  

       nie należy próby zaliczać jako nieważnej, lecz poinformować (ostrzec) zawodnika, że w przypadku powtórzenia 

       się takiej sytuacji skok uznany zostanie za “nieważny”.

     Rzut piłką palantową

    - rzuty wykonuje się w dowolny sposób prawą lub lewą ręką, z miejsca lub rozbiegu.

    - każdy startujący zawodnik ma prawo do wykonania jednego rzutu próbnego, a następnie trzy rzuty w konkursie.

    - odległość uzyskaną przez zawodnika ocenia sędzia z dokładnością do 0,5 m.

    - liczy się najlepszy rezultat.

    - pomiaru dokonuje się w linii prostopadłej do osi rzutu na niekorzyść zawodnika.

     Bieg 600 m i 1000 m

     - biegi rozgrywane będą w seriach na czas.

IV. Punktacja

    - wyniki przelicza się na punkty według tabel czwórbojowych.

    - suma osiągniętych punktów za cztery konkurencje daje ostateczny rezultat każdego zawodnika.

    - na wynik drużyny składają się końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących).

    - w przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwie lub więcej szkół przyznaje się miejsca dzielone.

    - przy jednakowej liczbie punktów uzyskanych przez szkoły zajmujące miejsca od I do III o wyższej lokacie 

      decyduje wynik w czwórboju najlepszego zawodnika.

  
Utworzono: 2019-08-27 08:35

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl