facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Bowling


Termin zgłoszenia do zawodów

 • Międzyszkolne Mistrzostwa Bowlingowe trwać będą 5 dni:
   • środa (26 luty 2020 r.) - Szkoły Podstawowe (klasy 7-8)
   • piątek (28 luty 2020 r.) - termin zapasowy dla wszystkich kategorii


ZGŁOSZENIA:

 • Wymagana jest rezerwacja torów do dnia 23 lutego 2020 r. (niedziela)
 • Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerami:
 • 58/ 305 55 77 – Centrum U7 Gdańsk
 • 58/ 506 56 77 – Centrum U7 Gdańsk Wrzeszcz, Galeria Metropolia (zapisy możliwe dopiero od 27 stycznia 2020 r.)
 • Dodatkowo, w dniu rozgrywek, prosimy opiekunów grup o dostarczenie zgłoszenia (które powinno zawierać nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów, imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy).
 • Rezerwując tory w danym terminie należy uwzględnić czas około 1,5 godziny na przeprowadzenie gry pomiędzy godz. 9:00-15:00

  

FINAŁ WOJEWÓDZKI MIĘDZYSZKOLNYCH MISTRZOSTW BOWLINGOWYCH

 • Do Finału Wojewódzkiego Międzyszkolnych Mistrzostw Bowlingowych, którego planowany termin rozegrania jest w miesiącu marcu 2020 r., awansują najlepsze szkoły z każdej kategorii, które startowały w Gdańskich oraz Gdyńskich Międzyszkolnych Mistrzostw Bowlingowych.
 • Finały zostaną rozegrane systemem pucharowym, na zasadzie półfinałówi finałów.
 
Utworzono: 2019-12-23 14:17

Regulamin bowlingu

 1. CEL IMPREZY:
 • Popularyzacja bowlingu (kręgli amerykańskich) wśród młodzieży szkolnej.
 • Promocja ogólnodostępnej formy rekreacji jako zdrowego trybu życia.
 • Rekreacja ruchowa jako forma nawiązywania nowych kontaktów.
 • Wyłonienie najlepszych zespołów szkolnych w tej dyscyplinie sportu z terenu Trójmiasta.
 1. ORGANIZATORZY:
 • Centrum Sportu i Rekreacji U7,
 • Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego,
 • Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku.
 1. MIEJSCE ZAWODÓW:
 • Szkoły z Gdańska startować będą w U7 Gdańsk i U7 Gdańsk Wrzeszcz,
 • Centrum U7 Gdańsk - Plac Dominikański 7, tel. 58/ 305 55 77
 • Centrum U7 Gdańsk Wrzeszcz „Galeria Metropolia” – ul. Kilińskiego 4,(zapisy możliwe od 27.01.2020 r.).
 1. UCZESTNICTWO:
 • Uczestnictwo w zawodach jest bezpłatne.
 1. DRUŻYNY:
 • Drużyny składają się z pięciu zawodników.
 • Każda z drużyn może posiadać do dwóch zawodników rezerwowych.
 1. KATEGORIE WIEKOWE:
 • Mistrzostwa są rozgrywane w czterech kategoriach wiekowych:
 • Igrzyska Dzieci – (Szkoły Podstawowe klasa 1-3),
 • Igrzyska Dzieci – (Szkoły Podstawowe klasa 4-6),
 • Igrzyska Młodzieży Szkolnej – (Szkoły Podstawowe klasa 7-8),
 • Licealiada – (klasy 1-4)
 • Ponadto obowiązywać będą kategorie:
 • Igrzyska Dzieci – (Szkoły Podstawowe klasa 1-3),
 1. MIEJSKIE MIĘDZYSZKOLNE MISTRZOSTWA BOWLINGOWE
 • W zawodach poszczególne reprezentacje grają na własnych torach nie rywalizując bezpośrednio między sobą.
 • Uzyskane wyniki są zapisywane, a następnie zestawiane z wynikami innych drużyn.
 • Wszyscy uczniowie mają po 2 gry, z których suma punktów jest wliczana do klasyfikacji drużynowej.
 • Międzyszkolne Mistrzostwa Bowlingowe trwać będą 5 dni:
   • poniedziałek (24 luty 2020 r.) - Szkoły Podstawowe (klasy 1-3)
   • wtorek (25 luty 2020 r.) - Szkoły Podstawowe (klasy 4-6)
   • środa (26 luty 2020 r.) - Szkoły Podstawowe (klasy 7-8)
   • czwartek (27 luty 2020 r.) - Szkoły Ponadpodstawowe (klasy 1-3)
   • piątek (28 luty 2020 r.) - termin zapasowy dla wszystkich kategorii
 1. FINAŁ WOJEWÓDZKI MIĘDZYSZKOLNYCH MISTRZOSTW BOWLINGOWYCH
 • Do Finału Wojewódzkiego Międzyszkolnych Mistrzostw Bowlingowych, którego planowany termin rozegrania jest w miesiącu marcu 2020 r., awansują najlepsze szkoły z każdej kategorii, które startowały w Gdańskich oraz Gdyńskich Międzyszkolnych Mistrzostw Bowlingowych.
 • Finały zostaną rozegrane systemem pucharowym, na zasadzie półfinałówi finałów.
 1. ZGŁOSZENIA:
 • Wymagana jest rezerwacja torów do dnia 23 lutego 2020 r. (niedziela)
 • Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerami:
 • 58/ 305 55 77 – Centrum U7 Gdańsk
 • 58/ 506 56 77 – Centrum U7 Gdańsk Wrzeszcz, Galeria Metropolia (zapisy możliwe dopiero od 27 stycznia 2020 r.)
 • Dodatkowo, w dniu rozgrywek, prosimy opiekunów grup o dostarczenie zgłoszenia (które powinno zawierać nazwę szkoły, imiona i nazwiska uczniów, imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy).
 • Rezerwując tory w danym terminie należy uwzględnić czas około 1,5 godziny na przeprowadzenie gry pomiędzy godz. 9:00-15:00
 1. NAGRODY:
 • Puchary, medale i nagrody rzeczowe są ufundowane przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego Fizycznej, Centrum U7 oraz innych sponsorów imprezy.
 • Rozdanie nagród (pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych) nastąpi bezpośrednio po zakończeniu Finału Wojewódzkiego Międzyszkolnych Mistrzostw Bowlingowych.
 • Nagrody otrzymają trzy najlepsze szkoły oddzielnie w kategorii dziewcząt i chłopców oraz zwycięzcy indywidualni każdej z kategorii.
 1. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
 • Uczniowie powinni cechować się dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.
 1. INNE:
 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu.
 • Opiekunowie drużyn szkolnych odpowiadają za młodzież znajdującą się na obiekcie U7 podczas zawodów,
 • Wyniki oraz zdjęcia dostępne będą na stronie internetowej www.gzsiss.pl oraz www.u7.pl .
 • Dodatkowe informacje pod nr. telefonu: 732 926 376 – dział marketingu Centrum U7.

 

Utworzono: 2019-08-29 11:12

Wyniki

Wyniki szkół w grupie klas 7-8

 

Nazwa szkoły

Dziewczęta

Chłopcy

Miejsce gry

Morska SP

743

754

U7 Gdańsk

Pozytywna Szkoła Podstawowa

671

718

U7 Wrzeszcz

SP 1 Gdańsk

636

854

U7 Wrzeszcz

SP 11 Gdańsk

472

571

U7 Gdańsk

SP 16 Gdańsk

731

743

U7 Gdańsk

SP 2 Gdańsk

697

715

U7 Wrzeszcz

SP 21 Gdańsk

582

636

U7 Gdańsk

SP 24 Gdańsk

618

913

U7 Wrzeszcz

SP 33 Gdańsk

828

844

U7 Wrzeszcz

SP 4 Gdańsk

662

706

U7 Gdańsk

SP 44 Gdańsk

710

767

U7 Wrzeszcz

SP 47 Gdańsk

707

1028

U7 Wrzeszcz

SP 49 Gdańsk

717

627

U7 Wrzeszcz

SP 56 Gdańsk

556

654

U7 Gdańsk

SP 58 Gdańsk

747

784

U7 Gdańsk

SP 6 Gdańsk

545

646

U7 Gdańsk

SP 60 Gdańsk

602

660

U7 Wrzeszcz

SP 61 Gdańsk

616

857

U7 Gdańsk

SP 80 Gdańsk

605

769

U7 Gdańsk

SP 81 Gdańsk

brak udziału

702

U7 Gdańsk

SP 88 Gdańsk

530

726

U7 Gdańsk

SP 89 Gdańsk

689

888

U7 Wrzeszcz

SP Przejazdowo

457

614

U7 Gdańsk

  
Utworzono: 2020-03-08 23:35

Wyniki

Wyniki szkół w grupie klas 7-8

 

Nazwa szkoły

Dziewczęta

Chłopcy

Miejsce gry

Morska SP

743

754

U7 Gdańsk

Pozytywna Szkoła Podstawowa

671

718

U7 Wrzeszcz

SP 1 Gdańsk

636

854

U7 Wrzeszcz

SP 11 Gdańsk

472

571

U7 Gdańsk

SP 16 Gdańsk

731

743

U7 Gdańsk

SP 2 Gdańsk

697

715

U7 Wrzeszcz

SP 21 Gdańsk

582

636

U7 Gdańsk

SP 24 Gdańsk

618

913

U7 Wrzeszcz

SP 33 Gdańsk

828

844

U7 Wrzeszcz

SP 4 Gdańsk

662

706

U7 Gdańsk

SP 44 Gdańsk

710

767

U7 Wrzeszcz

SP 47 Gdańsk

707

1028

U7 Wrzeszcz

SP 49 Gdańsk

717

627

U7 Wrzeszcz

SP 56 Gdańsk

556

654

U7 Gdańsk

SP 58 Gdańsk

747

784

U7 Gdańsk

SP 6 Gdańsk

545

646

U7 Gdańsk

SP 60 Gdańsk

602

660

U7 Wrzeszcz

SP 61 Gdańsk

616

857

U7 Gdańsk

SP 80 Gdańsk

605

769

U7 Gdańsk

SP 81 Gdańsk

brak udziału

702

U7 Gdańsk

SP 88 Gdańsk

530

726

U7 Gdańsk

SP 89 Gdańsk

689

888

U7 Wrzeszcz

SP Przejazdowo

457

614

U7 Gdańsk

 


  
Utworzono: 2020-03-08 23:37

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl