facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Koszykówka 3 x 3


koszykówka 3x3 Chłopcy

Koszykówka 3x3 chłopcy

Do zawodów zgłosiło się 12 zespołów które zostały podzielone na 2 grupy. każda z grup została podzielona na dwie podgrupy.

W każdej grupie gramy systemem każdy z każdym, do następnej rundy awansują po dwa najlepsze zespoły. 

W drugiej rundzie grupa A łączy się z grupą B oraz grupa C łączy się z grupą D. Gramy systemem każdy z każdy z przepisaniem wyniku pomiędzy pierwszym i drugim zespołem z rundy pierwszej.

Do finału awansują dwa najlepsze zespoły z każdej z grup.

W finale gramy 

I A - II B

I B - II A

mecz o III mce 

mecz o I mce


Grupa A

GASP, SP 85, SP 5

Grupa B

SP 2, SP 50, III STO

Grupa C 

DLS, II STO, SP 27

Grupa D

SP Pozytywna, SP 46, SP 48

Wszystkie mecze rozegrane zostaną 26.11.2019 godzina 9.00 w SP 2


Utworzono: 2019-11-14 18:34

koszykówka 3x3 Chłopcy WYNIKI
Utworzono: 2019-11-14 18:34

KOSZYKÓWKA 3X3 Dziewczęta

Do zawodów zgłosiło się 8 drużyn które zostały podzielone na dwie grupy po cztery zespoły.

W pierwszej rundzie gramy systemem "każdy z każdym"

Do finału awansują po dwa najlepsze zespoły.

W finale gramy na krzyż 

IA - 2B

IB - 2A

mecz o 3 miejsce 

mecz o I miejsce

I runda oraz finał  rozegrany zostanie w SP 8  27.11.2019 godzina 9.00

Proszę czytać dokładnie regulamin !!


Grupa A

SP 46, SP 27, SP 2, SP 85


Grupa B 

SP 48, SP 8, ISG, III STO


Utworzono: 2019-11-14 18:28

Termin i miejsce zawodów: - CHŁOPCY - 26.11.2019 r. (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 2 o godz. 9:00 - DZIEWCZYNKI - 27.11.2019 r. (środa) w Szkole Podstawowej nr 8 o godz. 9:00
Termin i miejsce zawodów:

- CHŁOPCY - 26.11.2019 r. (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 2 o godz. 9:00

- DZIEWCZYNKI - 27.11.2019 r. (środa) w Szkole Podstawowej nr 8 o godz. 9:00

UWAGA: Drużynę stanowią dzieci urodzone w 2006 r.

Utworzono: 2019-10-23 08:48

Regulamin koszykówki 3 x 3

Igrzyska Dzieci (rocznik 2008 i młodsi) dziewcząt i chłopców

 

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się zarejestrować przez system rejestracji szkół srs.szs.pl zgodnie z kalendarzami wojewódzkimi nie później niż do 30 września 2019 roku.

Dyscyplina w roku szkolnym 2019/2020 nie jest objęta punktacją Pomorskiego WSZS. Mistrzowie powiatu maja prawo startu w finale wojewódzkim.

 

I. Uczestnictwo

 w zawodach biorą udział drużyny dziewcząt i chłopców.

 drużynę stanowią uczniowie jednej szkoły podstawowej urodzeni w 2008 i młodsi.

 

II. Przepisy gry

 mecze są rozgrywane na boisku do koszykówki 3 x 3 z jednym koszem (wysokość – 2,60 m), boisko musi mieć wyznaczoną linię rzutów wolnych (4 m), linię rzutów za 2 punkty (6,75 m) oraz „półkole bez szarży” pod koszem; można używać połowy tradycyjnego boiska do koszykówki,

drużyna składa się z 4 zawodników (3 zawodników na boisku i 1 rezerwowy),

 rozgrywki dziewcząt i chłopców powinny odbywać się piłką do gry w koszykówkę o rozmiarze 5,

 zespół sędziowski składa się z 1 lub 2 sędziów boiskowych oraz sędziów stolikowych,

 rzut monetą zdecyduje o tym, której drużynie przyznane zostanie posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu, drużyna, która wygra losowanie ma prawo wybrać posiadanie piłki na rozpoczęcie meczu lub przed rozpoczęciem ewentualnej dogrywki,

czas gry wynosi 7 minut, zegar czasu gry będzie zatrzymywany podczas sytuacji martwej piłki oraz podczas rzutów wolnych,

 drużyna musi oddać rzut do kosza w ciągu 12 sekund; gra na zwłokę lub zaniechanie aktywnej gry jest błędem, jeżeli boisko nie jest wyposażone w zegar odmierzający czas do rzutu i drużyna nie stara się zakończyć akcji rzutem do kosza, sędzia udziela tej drużynie ostrzeżenia rozpoczynając odliczanie ostatnich pięciu (5) sekund akcji,

drużyna, która zdobędzie jako pierwsza 15 lub więcej punktów wygrywa mecz przed upływem czasu (dotyczy regulaminowego czasu gry),

 jeżeli na koniec regularnego czasu gry wynik pozostaje nierozstrzygnięty, zostanie rozegrana dogrywka; przed rozpoczęciem dogrywki będzie miała miejsce jednominutowa przerwa,

 drużyna, która jako pierwsza zdobędzie 2 punkty w dogrywce, wygrywa mecz,

 drużyna podlega karze za faule drużyny po tym, jak popełniła 6 fauli, faule popełnione w trakcie akcji rzutowej w polu wewnątrz łuku będą karane jednym rzutem wolnym, a popełnione w trakcie akcji rzutowej z pola za łukiem będą karane dwoma rzutami wolnymi,

 faule popełnione w trakcie akcji rzutowej, po której piłka wpada do kosza po rzucie z gry, karane są dodatkowym jednym rzutem wolnym lub dwoma (gdy rzut był zza łuku),

 siódmy, ósmy i dziewiąty faul drużyny zawsze będzie karany dwoma rzutami wolnymi, kolejne faule karane są dwoma rzutami oraz posiadaniem piłki,

 nie przyznaje się rzutów za faul w ataku,

 zmiana posiadania piłki przez którąkolwiek z drużyn, następująca po sytuacji martwej piłki (aut, faul), musi rozpocząć się wymianą piłki (pomiędzy zawodnikami obrony oraz ataku) za łukiem, na szczycie boiska                          (tzw. check ball),

 za faul techniczny przyznaje się jeden rzut wolny,

 za faul niesportowy przyznaje się dwa rzuty wolne,

 po ostatnim rzucie wolnym wynikającym z kary za faul techniczny lub niesportowy gra zostanie kontynuowana poprzez wymianę piłki za łukiem, na szczycie boiska (tzw. check ball);

 po celnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym grę wznawia drużyna, która nie zdobyła punktów, poprzez wy kozłowanie lub podanie piłki do partnera znajdującego się poza łukiem,

 przeciwnik może bronić podczas wyprowadzania lub podawania piłki za łuk (poza „półkolem bez szarzy”),

 po niecelnym rzucie z gry lub ostatnim rzucie wolnym, jeśli drużyna ataku zbierze piłkę, może kontynuować grę; jeśli drużyna obrony zbierze piłkę to musi wyprowadzić ją za łuk,

 po przechwyceniu lub zablokowaniu piłki należy wyprowadzić piłkę za łuk,

 w sytuacji rzutu sędziowskiego piłkę przyznaje się drużynie obrony,

 zawodnik, który popełni dwa faule niesportowe zostaje zdyskwalifikowany, drużynie przeciwnej przyznaje się dwa rzuty wolne i posiadanie piłki,

 zawodnik, który popełnił dwa (2) faule niesportowe (nie ma zastosowania do fauli technicznych) zostanie zdyskwalifikowany przez sędziów z udziału w meczu i może zostać zdyskwalifikowany z całego wydarzenia przez organizatora.

 zmiany mogą być dokonane przez którąkolwiek z drużyn, podczas gdy piłka staje się martwa, przed wymianą piłki pomiędzy zawodnikami drużyny ataku i obrony (tzw. check-ball) lub przed rzutem wolnym; zmiany mogą odbywać się jedynie poza linią końcową, naprzeciwko kosza i nie wymagają one jakiegokolwiek działania ze strony sędziów,

 każda drużyna ma prawo do jednej, 30-sto sekundowej, przerwy na żądanie; jakikolwiek zawodnik może poprosić o przyznanie przerwy na żądanie podczas sytuacji martwej piłki,

 

III. Punktacja Za wygrane spotkanie drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegrane mspotkanie 1 punkt,                  za walkower 0 punktów.

O kolejności zespołów decydują kolejno:

1. większa liczba zdobytych punktów

2. jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje (-ą) wynik (-i) meczu (-ów) pomiędzy tymi drużynami.

Jeżeli liczba punktów w meczach pomiędzy tymi drużynami wciąż jest taka sama, klasyfikację ustala się według poniższych zasad, w następującej kolejności:

a. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

b. decyduje większa liczba koszy zdobytych w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

c. decyduje większa różnica koszy zdobytych do straconych we wszystkich meczach w danej grupie,

d. decyduje większa liczba koszy zdobytych we wszystkich meczach w danej grupie.

Jeżeli powyższe zasady w dalszym ciągu nie dają rozstrzygnięcia, klasyfikację końcową ustala się w drodze losowania.

Jeżeli jedna (1) lub więcej drużyn zostaje sklasyfikowanych na którymkolwiek etapie zasad podanych powyżej, to procedury z punktu 2 stosuje się ponownie w stosunku do pozostałych niesklasyfikowanych drużyn.

  
Utworzono: 2019-08-27 19:33

Wyniki

I miejsce            SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA DE LA SALLE

II miejsce           SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 2

III miejsce          SZKOŁA PODSTAWOWA II SZKOLNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

IV miejsce          SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 46


V-VII miejsce      SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 85

                           SZKOŁA PODSTAWOWA III SZKOLNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO 

                           SZKOŁA PODSTAWOWA NR. 48

Utworzono: 2019-11-26 14:15

Termin i miejsce zawodów: - CHŁOPCY - 26.11.2019 r. (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 2 o godz. 9:00
Termin i miejsce zawodów:

- CHŁOPCY - 26.11.2019 r. (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 2 o godz. 9:00

- DZIEWCZYNKI - 27.11.2019 r. (środa) w Szkole Podstawowej nr 8 o godz. 9:00

UWAGA: Drużynę stanowią dzieci rocznik 2008 i młodsze
 
 
Utworzono: 2019-11-14 10:06

KLASYFIKACJA DZIEWCZĄT

I mce SP 48

II mce SP 85

III mce SP 2

IV mce SP 8

V-VI mce  SP 46 / III STO

VII mce ISG

Utworzono: 2019-12-01 15:24

Termin i miejsce zawodów: - DZIEWCZYNKI - 27.11.2019 r. (środa) w Szkole Podstawowej nr 8 o godz. 9:00
Termin i miejsce zawodów:

- CHŁOPCY - 26.11.2019 r. (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 2 o godz. 9:00

- DZIEWCZYNKI - 27.11.2019 r. (środa) w Szkole Podstawowej nr 8 o godz. 9:00

UWAGA: Drużynę stanowią dzieci rocznik 2008 i młodsze
 
 
 
Utworzono: 2019-11-14 10:07

FINAŁ

FINAŁGOSPODARZ :  SP82019-11-27 10:00
Klasyfikacja
1SP48Szkoła Podstawowa nr 484
2SP85Szkoła Podstawowa nr 852
3SP2Szkoła Podstawowa nr 22
4SP8Szkoła Podstawowa nr 80

SP85SP86 : 0
SP48SP25 : 0
SP8SP21 : 2
SP85SP481 : 2

Runda I

 
Grupa AGOSPODARZ :  SP82019-11-27 10:00
Klasyfikacja
1SP85Szkoła Podstawowa nr 854
2SP2Szkoła Podstawowa nr 22
3SP46Szkoła Podstawowa nr 460

SP85SP465 : 1
SP85SP26 : 1
SP2SP462 : 1
 
Grupa BGOSPODARZ :  SP82019-11-27 10:00
Klasyfikacja
1SP48Szkoła Podstawowa nr 486
2SP8Szkoła Podstawowa nr 84
3III SSP STOIII Społeczna Szkoła Podstawowa STO2
4E.I. School Gda.Elementary International School of Gdansk0

E.I. School Gda.SP80 : 2
SP48III SSP STO1 : 0
E.I. School Gda.SP481 : 5
SP8III SSP STO3 : 2
E.I. School Gda.III SSP STO1 : 2
SP8SP480 : 6

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl