Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERRTY

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług z zakresu konserwacji i pielęgnacji sztucznej nawierzchni na boiskach sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gdańsk w roku 2012”.

Informujemy, że do dnia 12 marca 2012 r. do godz. 8:30 wpłynęło pięć ofert, które zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w/w przetargu zostały otwarte w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej o godzinie 9.00, w obecności Komisji Przetargowej oraz w obecności dwóch przedstawicieli wykonawców składających oferty.

Informacja o wyborze wykonawcy

Zamawiający – Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych  informuje, że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę:

Garden Partner
Łukasz Kawski

Czaple 52

87-214 Płużnica

Uzasadnienie.

Wyżej wymieniony wykonawca zaoferował najniższą cenę realizacji przedmiotu zamówienia i zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ otrzymał największą liczbę punktów – 97,30 pkt.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 94 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,  informuje, że umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego będą mogły być zawarte po 22 marca 2012 r.

Plik do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty:

Zawiadomienie o wyborze najlepszej oferty (125.02 KB)


Data publikacji: 13.03.2012 15:26
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne