Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyINFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia-Opieka medyczna

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia

 

1

Opis przedmiotu zamówienia

Usługa zabezpieczenia opieki medycznej przez ratownika medycznego wraz z podstawowym sprzętem pierwszej pomocy na wszystkich podanych w zleceniu /zamówieniu/ imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz udzielenie pierwszej pomocy medycznej i opieki osobom, które tego będą wymagały do czasu przejęcia opieki przez inne do tego upoważnione osoby podczas imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej na terenie miasta Gdańska.

2

Termin wykonania zamówienia

STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2015 r.

3

Szacunkowa wartość zamówienia (PLN)

36 000,00 zł

4

Szacunkowa wartość zamówienia (EURO)

  8 520,91  €

5

Data ustalenia szacunkowej wartości zamówienia

12.12.2014 r.

6

Wartość najkorzystniejszej oferty (PLN)

34 200,00 zł brutto

(300 x 4 godz. x 28,50 = 34 200 zł)

7

Wykonawca składający najkorzystniejszą ofertę

Falck Medycyna Sp. z o.o.

 ul. Jagielońska 13

80-371 Gdańsk

8

Uwagi dotyczące postępowania przy dokonywaniu zamówienia i wyboru najkorzystniejszej oferty

Najkorzystniejsza oferta została wybrana z trzech ofert, które wpłynęły zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 12.12.2014 r.

 

 

Osoba sporządzająca formularz  - Andrzej Wypasek

 

 

 

 

Gdańsk, dnia 23.12.2014 r.                                                  …………………………………………...

   (podpis osoby sporządzającej)

DO POBRANIA:

KLIKNIJ TUTAJ (259.01 KB)


Data publikacji: 14.01.2015 09:45
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne