Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Opracowanie graficzne Poradnika i Planu lekcji”.

Zamawiający – Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych  informuje, że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę:

IDEA HOUSE Magdalena Łyko

42-216 Częstochowa,

Aleja Niepodległości 14

Uzasadnienie.

Najkorzystniejsza oferta została wybrana jako jedna z siedmiu ofert, które wpłynęły pocztą mailową zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 02.12.2014 r.

Wyżej wymieniony wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę realizacji przedmiotu zamówienia i zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 94 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego została zawarta.

W załączeniu do pobrania szczegółowe informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

KLIKNIJ - POBIERZ - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (pdf) (708.5 KB)


Data publikacji: 09.12.2014 08:48
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne