Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Wykonanie i dostawę SMOCZYCH ŁODZI”

Zamawiający – Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych  informuje, że została wybrana jako jedyna złożona oferta przez Wykonawcę:

TEDI SPORT

Ul. Warszawska 20

05-304 Stanisławów

UZASADNIENIE.

Wyżej wymieniony wykonawca jako jedyny złożył swoją ofertę realizacji przedmiotu zamówienia i zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza..

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 94 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego została zawarta.

W załączeniu do pobrania szczegółowe informacje dotyczące: 

ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

KLIKNIJ-POBIERZ: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia (pdf) (2.65 MB)


Data publikacji: 03.12.2014 10:32
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne