Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyGdański Ośrodek Kultury Fizycznej Ogłasza Przetarg Nieograniczony

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług z zakresu konserwacji i pielęgnacji sztucznej nawierzchni w roku 2014 na boiskach sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gdańsk.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)  Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 16 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

1. Ogłoszenie Przetargu

    Ogłoszenie Przetargu (40.42 KB)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (223.03 KB)


Data publikacji: 19.03.2014 14:39
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne