Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYBORU WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług z zakresu konserwacji i pielęgnacji sztucznej nawierzchni w roku 2013 na boiskach sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gdańsk”.  

Informuję, że w dniu 07 maja 2013 r. do Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej wpłynęło pismo od wykonawcy  HYDROSIT - Łukasz Stasiak, z informacją o odstąpieniu od podpisania umowy dotyczącej wykonywania usług z zakresu konserwacji i pielęgnacji sztucznej nawierzchni w roku 2013 na boiskach sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gdańsk.

Zamawiający – Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych dokonał wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Garden Partner - Łukasz Kawski

87-214 Płużnica, Czaple 52

tel./fax 56 /234 – 06 – 23   ;  tel. kom.: 502 – 442 – 151    ;   biuro@czyszczenieboisk.pl

Wyżej wymieniony wykonawca zaoferował drugą w kolejności najkorzystniejszą cenę realizacji przedmiotu zamówienia i zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza..

Cena brutto za wykonywanie konserwacji nawierzchni ze sztucznej trawy - 0,32 zł/m2

Cena brutto za wykonywanie konserwacji nawierzchni poliuretanowej - 1,23 zł/m2

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4, w związku z art. 94 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,  informuję, że umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego będą mogły być zawarte po 07 maja 2013 r.


Data publikacji: 07.05.2013 15:49
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne