Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług z zakresu konserwacji i pielęgnacji sztucznej nawierzchni w roku 2013 na boiskach sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gdańsk”.

Zamawiający – Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych  informuje, że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Wykonawcę:

HYDROSIT Łukasz Stasiak

Kłokock 5

87-600 Lipno


Uzasadnienie.

Wyżej wymieniony wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenę realizacji przedmiotu zamówienia i zgodnie z Rozdziałem XIII SIWZ jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza..

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 94 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, informuje, że umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego będzie mogła być zawarta po 06 maja 2013 r.

W załączeniu do pobrania szczegółowe informacje dotyczące: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (205.62 KB) (pdf)


Data publikacji: 29.04.2013 15:03
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne