Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyPodsumowanie sportowej rywalizacji szkół

Kilka słów do zaproszonych gości wygłosił zastępca Prezydenta Gdańska - p. Piotr Kowalczuk
Fot. WCz

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego gościł najbardziej  usportowione szkoły Gdańska. Na podsumowanie Gdańskiej Międzyszkolnej Rywalizacji Sportowej zostali zaproszeni dyrektorzy i nauczyciele szkół najbardziej wyróżniających się w sporcie. 

Tegoroczne Rozgrywki Międzyszkolne zostały podzielone na 3 kategorie wiekowe: Igrzyska Dzieci reprezentowane przez dzieci urodzone w 2005 roku i młodsze uczęszczające do szkół podstawowych, Igrzyska Młodzieży Szkolnej reprezentowane przez młodzież urodzoną w latach 2002 – 2004 uczęszczającą do szkół podstawowych i gimnazjalnych, Licealiadę reprezentowaną przez młodzież szkół średnich rocznika 1998 i młodszą uczęszczająca do dziennych szkół średnich. W każdej z kategorii startowały zarówno dziewczęta jak i chłopcy.

Nagroda dla najlicznijeszej szkoły RBG
Fot. WCz

W ramach Gdańskich Międzyszkolnych Rozgrywek Sportowych uczniowie mieli możliwość konkurować w następujących dyscyplinach sportowych: szachy drużynowe, sztafetowe biegi przełajowe, piłka nożna, futsal, piłka ręczna, koszykówka, dwa ognie, badminton, tenis stołowy, piłka siatkowa, drużynowe biegi przełajowe, lekkoatletyka. Wszystkie dyscypliny zostały uprzednio dostosowane do kategorii wiekowej uczestników.

W kategorii Igrzysk Dzieci najczęściej wybieraną dyscypliną były dwa ognie i piłka nożna chłopców. Największą ilość startów w poszczególnych dyscyplinach sportowych odnotowały następujące szkoły: SP 12, SP 8 i SP 85. W rozgrywkach tej kategorii wiekowej wzięło udział 58 szkół podstawowych.

W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej najsilniej obsadzono piłkę nożną chłopców, w której wystartowały 23 drużyny. Dużym powodzeniem cieszyły się także biegi przełajowe, koszykówka i piłka siatkowa. Najczęściej grającą drużyną IMS była Szkoła Podstawowa nr 33, która wystąpiła we wszystkich możliwych dyscyplinach. Kolejne miejsce zajęły Szkoła Podstawowa nr 3 i Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum. W tegorocznej edycji rozgrywek na szczeblu Igrzysk Młodzieży Szkolnej wzięło udział 51 szkół.

W Licealiadzie największym powodzeniem wśród chłopców cieszyła się piłka nożna i futsal, a wśród dziewcząt lekkoatletyka i piłka siatkowa. Najczęściej zarówno wśród dziewcząt jak i chłopców, bo 11 razy  wybiegali na boisko reprezentanci II i V Liceum Ogólnokształcącego.   Czynili to w 11 dyscyplinach. Tegoroczne rozgrywki na szczeblu Licealiady reprezentowały 24 zespoły żeńskie i 31 męskich.

wyróżnieni nauczyciele gdańskich szkół średnich
Fot. WCz

Prowadzona przez cały rok klasyfikacja szkół wyłoniła zespoły o najwyższej ilości punktów zbieranych przez drużyny podczas rozgrywek orgaznizowanych przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego.

W Igrzyskach Dzieci 1 miejsce przypadło w  udziale Szkole Podstawowej nr 8. Na drugim miejscu znalazła się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 81. Trzecie miejsce przypadło w udziale Szkole Podstawowej nr 12.

1 miejsce w klasyfikacji ID - SP 8
Fot. WCz

W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 33 wygrała klasyfikację szkól na tym poziomie rozgrywek. Drugie miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 48, a na trzecim uplasowali się reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 8.

1 miejsce w klasyfikacji IMS - SP 33
Fot. WCz

W ramach Licealiady prowadzono odrębną klasyfikację dla dziewcząt i chłopców. Wśród dziewcząt najwięcej punktów zebrały uczennice V Liceum Ogólnokształcącego, które wyprzedziły w tej klasyfikacji koleżanki z II i XIX LO.

1 miejsce w klasyfikacji Licealiady dziewcząt - V LO
Fot. WCz

Najwyższą ilość punktów wśród chłopców uzyskali reprezentanci VIII Liceum Ogólnokształcącego zbierając na przestrzeni cały rozgrywek 143 punkty i wyprzedzając V I II LO, które to szkoły zdobyły kolejno 138 i 129,5 punktów.

1 miejsce w klasyfikacji Licealiady chłopców - VIII LO
Fot. WCz

W sumie w Rozgrywkach Międzyszkolnych we wszystkich kategoriach wzięło udział 164 szkoły.

Część oficjalna to podziękowania i nagrody  dla najlepszych szkół i wyróżniających się nauczycieli wręczane przez zastępcę Prezydenta Gdańska Pana Piotra Kowalczuka i dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego Panią Marlenę Zajdzińską – Pełka. Nagrodzono nie tylko najlepszych w sportowej rywalizacji, ale także za najliczniejszy udział w niedawno zakończonym Rodzinnym Biegu Gdańszczan. Najliczniejsze zespoły szkolne otrzymały bony ufundowane przez GZSiSS, a dzielnice Gdańska, które najliczniej obsadziły wspomniany bieg otrzymały wsparcie finansowe na zajęcia w sportowe w swoich dzielnicach.

podczas wręczania nagród wyróżnionym nauczycielom
Fot. WCz

Po wystąpieniach i przemówieniach zaproszonych gości nadszedł czas na mniej oficjalną część spotkania przy ognisku, podczas której zaproszeni mieli okazję wymienić poglądy, pożartować, czy też po całorocznych zmaganiach odpocząć przy grillu na przygotowanych leżakach.

 

Dziękujemy.

zaproszono dyrektorów gdańskich szkół i wyróżnionych nauczycieli
Fot. WCz

 

Laureaci Gdańskich Międzyszkolnych Rozgrywek Sportowych:

Gdańskie Igrzyska Młodzieży

1 SZKOŁA PPODSTAWOWA 33

2 SZKOŁA PPODSTAWOWA 48

3 SZKOŁA PPODSTAWOWA 5

 

Gdańskie Igrzyska Dzieci

1 SZKOŁA PPODSTAWOWA 8

2 SZKOŁA PPODSTAWOWA 81

3 SZKOŁA PPODSTAWOWA 12

 

Gdańska Licealiada - Dziewczęta

1 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

2 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

3 XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Gdańska Licealiada - Chłopcy

1 VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

2 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

3 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

 

PODZIĘKOWANIA DLA SZKÓŁ I NAUCZYCIELI

 

XV LO  

Karolina Mrozowicz;  Witold Jagła;  Grzegorz Musielak;  Stefan Wrycza

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2:  

Anna Łukasiewicz; Przemysław Mieronowicz;

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7:  Anna Gajewska; Marcin Kosiński

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8:          

Dorota Pawlun; Rafał Kasprów, Kazimierz Rozwadowski;

Justyna Wróbel;   Justyna Paszkowska

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10:         Piotr Zelent

Zespół Szkół Energetycznych:      Wojciech Uzar

VII LO :            Bogdan Wolf

CKZiU 2:          Tomasz Chmielewski

XX LO:             

  Jaromir Pyrek;  Elżbieta Kuchta; Małgorzata Traczuk; Małgorzata Tymańska

I LO:     Jacek Kleina;  Anna Kleinert;   Joanna Grabińska

Zespół Szkół Kreowania Wizerunku:

Przemysław Pokorski;  Iwona Przeradzka - Żabicka

IV LO: Izabela Zubrzycka;  Joanna Felska;  Paweł Pagieła

 

Szkoła Podstawowa nr 48:     Maria Maj;  Jakub Wach

Szkoła Podstawowa nr 8: 

Agnieszka Giec;  Krzysztof Skalski;  Krzysztof Żółtak

Szkoła Podstawowa nr 27:     Jagoda Wieczorek;  Aleksandra Cichosz; 

Patryk Zahaczewski; Andrzej Cyperski

Szkoła Podstawowa nr 92:

Anna Wesołowska;  Tomasz Gacyk;  Krzysztof Górski

Szkoła Podstawowa nr 35:

Mirosław Plutowski; Zygmunt Pilarek;  Agnieszka Kapała

 

 


Data publikacji: 19.06.2018 10:23
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne