Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyTerminy Igrzysk Dzieci i Igrzysk Młodzieży Szkolnej w pływaniu drużynowym

PŁYWANIE DRUŻYNOWE

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą się być zarejestrowane i zgłoszone do zawodów w systemie rejestracji szkół srs.szs.pl   zgodnie z kalendarzem zawodów nie później niż do 20 lutego 2018 roku.

 TERMIN ZAWODÓW:

DZIEWCZĘTA - 27 LUTY 2018 r. (WTOREK)

CHŁOPCY       - 28 LUTY 2017 r. (ŚRODA)


MIEJSCE ZAWODÓW:

Pływalnia Gdańskiego Ośrodka Sportu - (Gdańsk-Chełm ul. Chałubińskiego 13)

UCZESTNICTWO

Igrzyska Dzieci

Reprezentacja  szkoły składa się z 8 dziewcząt lub 8 chłopców – po dwóch w każdym roczniku (2x 2005, 2x2006, 2x2007, 2x2008)

Podczas zawodów w pływaniu sztafetowym odbędą się również zawody indywidualne: 25 metrów stylem motylkowym, grzbietowym, klasycznym i dowolnym.

Każdy uczestnik może startować w sztafecie i tylko w 1 stylu indywidualnie.

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Reprezentacja szkoły składa się z 8 dziewcząt lub 8 chłopców, urodzonych w latach 2002 - 2004. Każdy uczestnik może startować w sztafecie i tylko w 1 stylu indywidualnie.

Do półfinału wojewódzkiego awansują 4 zespoły z Gdańska w każdej kategorii.

PROGRAM ZAWODÓW:

8:30 weryfikacja zgłoszeń Igrzyska Dzieci -odprawa opiekunów zespołów szkolnych

8:45 - 8:55   rozgrzewka

9:00 - 9:45  start sztafet 8x25 m (styl dowolny) - kolejności startów wg. ustaleń na odprawie

9:50 - 10:35 wyścigi indywidualne (rocznik 2007 i 2008)

              25 m stylem klasycznym – 1 zawodnik,

              25 m stylem grzbietowym – 1 zawodnik,

              25 m stylem dowolnym – 1 zawodnik,

              25 m stylem dowolny wybranym z pośród trzech (klasyczny, grzbietowy, dowolny) – 1 zawodnik,

10:40 - 10:45 rozgrzewka  (rocznik 2005 i 2006)

10:50 - 11:45 wyścigi indywidualne (rocznik 2005 i 2006)

              25 m stylem motylkowym – 1 zawodnik,

              25 m stylem klasycznym – 1 zawodnik,

              25 m stylem grzbietowym – 1 zawodnik,

              25 m stylem dowolnym – 1 zawodnik.

11:45 - 12:00 zakończenie zawodów / dekoracja zwycięzców

12:00 weryfikacja zgłoszeń Igrzyska Młodzieży Szkolnej -odprawa opiekunów zespołów szkolnych

12:15 - 12:30   rozgrzewka
12:40 - 13:30   start sztafet 8x50 m (styl dowolny) - kolejności startów wg. ustaleń na odprawie
13:45 - 14:30   wyścigi indywidualne

                                50 m stylem motylkowym  – 2 zawodników z danej szkoły,

                                50 m stylem grzbietowym  – 2 zawodników z danej szkoły,

                                50 m stylem klasycznym    –  2 zawodników z danej szkoły,

                                50 m stylem dowolnym     –  2 zawodników z danej szkoły,

14:30 - 14:45 zakończenie zawodów / dekoracja zwycięzców

3. Przepisy techniczne

-    zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP i FINA na pływalni 25 metrowej,

-    każdy zawodnik ma prawo startu w 1 konkurencji indywidualnej i w 1 sztafecie,

-    szkoła może wystawić tylko jedną drużynę w każdej kategorii,

-    zawody przeprowadzone są seriami na czas, rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na zasadach ogólnych.

4. Punktacja drużynowa

Dopuszczone do zawodów będą tylko zespoły, które wystawiły sztafetę oraz obsadziły wszystkie wyścigi indywidualne.

Punktację prowadzi się według zajętych miejsc w poszczególnych konkurencjach:

-    w indywidualnych: I m. – 17 pkt, II m. – 15 pkt, III m. – 14 pkt itd.,

-    w sztafecie: I m – 34 pkt, II m. – 30 pkt, III m. – 28 pkt itd.,

-    do punktacji drużynowej zaliczać się będzie 8 wyników indywidualnych i wynik sztafety,

-    w przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje miejsce sztafety, a dalej większa liczba zdobytych miejsc pierwszych, drugich itd.,

-    prowadzi się oddzielnie punktację dla dziewcząt i chłopców,

-    dodatkowy wyścig po wyczerpaniu w/w kryteriów,

 DO POBRANIA : KARTA STARTOWA (37.85 KB)

( wypełnioną Kartę Startową należy przesłać mailem do dnia 23.02.2018 do godz. 15:00 - piątek)

na adres  w.czubaszek@gokf.gda.pl lub  na adres p.wozniak@gokf.gda.pl


Data publikacji: 14.02.2018 09:43
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne