Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyNOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

            Szanowni Państwo,

            Dyrektorzy Szkół,

            Nauczyciele Wychowania Fizycznego

        Z okazji zakończenia roku szkolnego w tym również międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego gdańskich Szkół życzymy Państwu zasłużonego wypoczynku oraz miłych, spokojnych i słonecznych wakacji.

1 września 2017 roku wejdzie w życie reforma oświaty, z uwagi na to Szkolny Związek Sportowy wprowadza zmiany w Ogólnopolskim  Regulaminie współzawodnictwa młodzieży szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 i latach kolejnych.

Od 1 września 2017 r. dotychczasowe nazwy zostaną zmienione:

Igrzyska Młodzieży Szkolnej na Igrzyska Dzieci (rozgrywki sportowe dla roczników 2005  i młodszych)

Gimnazjada na Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rozgrywki sportowe dla roczników 2002 – 2004).

-  Licealiada pozostaje bez zmian dla rozgrywek sportowych w rocznikach 1998 i młodszych.

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej jako organizator współzawodnictwa sportowego szkół powiatu grodzkiego Miasta Gdańska przedstawia Państwu Kalendarz i Regulaminy Imprez Sportowych dostosowane do wprowadzanych zmian.

Przedstawiamy Państwu wytyczne Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego:

„ (…)Kalendarz przynosi wiele zmian w porównaniu z ubiegłymi latami, a najważniejszym przesłaniem tegorocznej edycji współzawodnictwa jest stworzenie możliwości uczestnictwa  w nim jak największej ilości dzieci i młodzieży.

Zwracamy się z prośbą, aby w nowym roku szkolnym 2017/2018 tworząc reprezentacje Waszych Szkół i przygotowując dzieci i młodzież do startu w zawodach zadbali Państwo, żeby znalazło się w nich jak najwięcej uczniów Waszej Szkoły, tak by żadne dziecko marzące o tym żeby zostać reprezentantem Waszej społeczności  nie zostało pominięte w zawodach organizowanych w ramach: Igrzysk Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Licealiady.

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Jednostki Samorządu Terytorialnego podejmując decyzję  o realizacji imprez w ramach programu „Sport wszystkich dzieci” i tworząc materialne warunki  jego realizacji oczekują i od szkół i od Szkolnego Związku Sportowego stworzenia systemu umożliwiającego powszechny udział  dzieci i młodzieży w systematycznym sportowaniu. Proponujemy, żeby uczennica/uczeń mógł być reprezentantem szkoły w nie więcej niż trzech dyscyplinach podstawowych i nie więcej niż dwóch dyscyplinach wojewódzkich.

W Regulaminie Ogólnym Kalendarza rozgrywek SZS przedstawiona została możliwość odciążenia najlepszych zawodników i reprezentacji, które zajęły medalowe miejsca  w ubiegłorocznych finałach wojewódzkich; Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy może określić poziom rozgrywek Igrzysk Młodzieży Szkolnej lub Licealiady, w którym możliwy  jest udział takiego zespołu bez wcześniejszych eliminacji.

Uważamy, że system zaproponowany przez Szkolny Związek Sportowy umożliwi większości uczniom uczestnictwo w zajęciach sportowych i powszechny start w zawodach na szczeblu szkoły, gminy i powiatu. Mamy nadzieję, że uczestniczyć w tych przedsięwzięciach będą wszyscy uczniowie Waszej szkoły. Dla najlepszych reprezentacji szkolnych w podstawowych dyscyplinach sportu, zawartych w Kalendarzu, zostaną zorganizowane kolejne eliminacje zakończone finałem ogólnopolskim.

Przypominamy również o obowiązku rejestracji szkół i uczniów do zawodów  na wszystkich szczeblach poprzez System Rejestracji Szkół (srs.szs.pl) nie później niż do 30 września 2017 r.

Pragniemy, aby System Rejestracji Szkół stał się niezbędnym narzędziem, ale również pomocą dla dyrektora szkoły i nauczyciela wychowania fizycznego. Pozwoli on również na ocenę wprowadzanych przez nas zmian. Informujemy, że od tego roku szkolnego brak takiego zgłoszenia spowoduje, że reprezentacja szkoły nie będzie uwzględniona w klasyfikacji zawodów(…).”

 

DYSCYPLINY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS GDAŃSKICH IGRZYSK SPORTOWYCH

Igrzyska Dzieci  (2005 i młodsi)

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą obowiązkowo zarejestrować się przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl  nie później niż do 30 września 2017 r.

1               Mini koszykówka

2               Mini siatkówka – czwórki

3               Mini piłka ręczna

4               Mini piłka nożna

5               Unihokej

6               Czwórbój Lekkoatletyczny

7               Sztafetowe biegi przełajowe

8               Tenis stołowy drużynowy

9               Badminton drużynowy

10            Szachy drużynowe

11            Pływanie drużynowe

12            Drużynowe biegi przełajowe

13            Dwa ognie usportowione

14            Sztafety sprawnościowe (Gry i zabawy)

 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej   (2002 - 2004)

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą obowiązkowo zarejestrować się przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl  nie później niż do 30 września 2017 r.

1               Koszykówka

2               Piłka siatkowa

3               Piłka ręczna

4               Piłka nożna

5               Unihokej

6               Lekkoatletyka Indywidualna

7               Sztafetowe biegi przełajowe

8               Tenis stołowy drużynowy

9               Badminton drużynowy

10            Szachy drużynowe

11            Pływanie drużynowe

13            Siatkówka plażowa

14            Drużynowe biegi przełajowe

L I C E A L I A D A   (uczniowie dziennych szkół średnich 1998 i młodsi)

Szkoły przystępujące do współzawodnictwa muszą obowiązkowo zarejestrować się przez system rejestracji szkół   srs.szs.pl  nie później niż do 30 września 2017 r.

1               Koszykówka

2               Piłka siatkowa

3               Piłka ręczna

4               Piłka nożna

5               Unihokej

6               Lekkoatletyka Indywidualna

7               Sztafetowe biegi przełajowe

8               Tenis stołowy drużynowy

9               Badminton drużynowy

10            Szachy drużynowe

11            Pływanie drużynowe

12            Drużynowe biegi przełajowe

 

UWAGA!!!   NOWE ZASADY PUNKTACJI GENERALNEJ GDAŃSKICH ROZGRYWEK SPORTOWYCH

Generalna Punktacja Drużynowa: 

za I miejsce   - 50 pkt.          za V - VIII miejsca          - 5 pkt.

za II miejsce  - 30  pkt.        za IX i dalsze miejsca     - 1 pkt.

za III miejsce - 20  pkt.

za IV miejsce - 10  pkt.

w przypadku finału, w którym wystąpi 5 zespołów za V miejsce  - 10  pkt.

Proponujemy :

1) We wszystkich wyżej wymienionych dyscyplinach sportowych, w których wystąpi minimum 10 reprezentacji szkolnych wprowadzić punktację drużynową. 

2) Na pierwszym spotkaniu z przedstawicielami gdańskich szkół w poszczególnych kategoriach wiekowych ustalić minimalną liczbę reprezentacji szkolnych dla poszczególnych dyscyplin ,  która będzie kwalifikowała do wprowadzenia punktacji drużynowej.

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy będzie organizował także zawody w innych dyscyplinach sportowych i ustali zasady ich organizacji i objęcia ich punktacją wojewódzką. Ich wykaz i zostanie podany na początku września br.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany kalendarzowe i realizacja nowych założeń programowych przyczynią się do popularyzacji współzawodnictwa sportowego.

Na początku nowego roku szkolnego Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej w uzgodnieniu z Wydziałem Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Gdańska i wybraniu odpowiedniego terminu uroczystości, przedstawi osiągnięcia sportowe uczniów i reprezentacji gdańskich Szkół we współzawodnictwie sportowym Igrzysk, Gimnazjady oraz Licealiady Młodzieży Szkolnej.

Przy tej okazji chcielibyśmy przedstawić inne osiągnięcia sportowe uczniów i Szkół  na poziomie województwa, szczebla centralnego /ogólnokrajowego/, czy też osiągnięcia międzynarodowe.

Prosimy o informację,  wszystkich znaczących sukcesów (osiągnięte miejsca, uzyskane wyniki, kategorię zawodów itp.) uczniów i reprezentacji przyszkolnych klubów sportowych, czy też klubów, z którymi Państwa placówka współpracuje. Prosimy o nadesłanie krótkich informacji pocztą elektroniczną

na adres  e-mail: p.wozniak@gokf.gda.pl – koordynator ds. sportu GOKF – Piotr Woźniak

Cieszymy się już dzisiaj, ze spotkania z Państwem i Waszymi Uczniami, w pierwszych dniach nowego roku szkolnego na stadionach, boiskach, halach i innych obiektach sportowych.

Życzymy wspaniałych słonecznych wakacji  

w imieniu zespołu Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej

V-ce Dyrektor   Beata Skoczek

          


Data publikacji: 27.06.2017 13:13
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne