Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyZAPROSZENIE na IX edycję GDAŃSKICH WIOSENNYCH ZAWODÓW W PŁYWANIU DLA DZIECI NIEZRZESZONYCH W PZP

IX EDYCJA GDAŃSKICH WIOSENNYCH ZAWODÓW
W PŁYWANIU DLA DZIECI NIEZRZESZONYCH W PZP

REGULAMIN

Organizator
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.
2. UKS Conrad Gdańsk.

Instytucje wspierające:

1. Rada dzielnicy Gdańsk – Chełm.
2. Gdański Ośrodek Sportu.
3. Miejski Ośrodek Sportu w Gdańsku.

Miejsce i termin zawodów
Zawody odbędą się w pływalni MOSIR, Gdańsk – Chełm ul. Chałubińskiego 13
5.04.2017 r. (środa)

weryfikacja uczestników – godz. 8:00 - 8:45
odprawa techniczna - godz. 9:00
rozgrzewka - godz. 9:15 - 9.55
zawody - godz. 10.00 -14.00

Uczestnictwo:
W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie:
1. Niezrzeszeni w PZP
2. Urodzeni w roku: 2004, 2005
3. Posiadający aktualne badania lekarskie
4. Zgłoszeni do zawodów przez szkoły
5. Uczeń ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz sztafecie.
6. Szkoła ma prawo wystawić do startu sztafetę chłopców oraz sztafetę dziewcząt.

Nagrody:
1. Indywidualne
Nagrodzone będą trzy najlepsze zawodniczki i trzech zawodników w każdym w każdej konkurencji oraz trzy najlepsze drużyny sztafetowe.
2. Klasyfikacja drużynowa
O kolejności decyduje suma zdobytych punktów w konkurencjach indywidualnych oraz sztafetowych.
Zasady punktacji:
konkurencje indywidualne
– 1 miejsce – 9 pkt, 2 miejsce – 7 pkt., 3 miejsce – 6 pkt., itd…., 8 miejsce – 1 pkt.
Sztafety 4x25 m st. dowolnym ( roczniki mieszane )
– pkt. 18,14,12,10,8,6,4,2

KONKURENCJE
dziewczęta chłopcy
1. 25 m st. motylkowym    2. 25 m st. motylkowym
3. 25 m st. grzbietowym   4. 25 m st. grzbietowym
5. 25 m st. klasycznym     6. 25 m st. klasycznym
7. 50 m st. dowolnym       8. 50 m st. dowolnym
9. 4x25 m st. dowolnym  10. 4x25 m st. dowolnym

Kierownictwo i komisja sędziowska
1. Komisję sędziowską wyznaczy organizator.
2. Naczelnikiem zawodów będzie mgr Marcin Kosiński.

Zgłoszenie do zawodów:
1. Zgłoszenie powinno składać się z alfabetycznej listy zawodników wg załączonego wzoru:
2. Opiekunowie powinni przedstawić oświadczenie woli rodziców/opiekunów prawnych o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru.
3. Zgłoszenia należy dokonać koniecznie drogą e-mail: marcinkosinski@gmail.com oraz faxem 58 3004242 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2017 r. godzina 12:00
Nieterminowe przesłanie zgłoszenia spowoduje ich odrzucenie.

Weryfikacja uczestników:
Weryfikacja odbędzie się dnia 5.04.2017 r. o godz. 8:00-8:45 w holu pływalni przed wejściem uczestników do szatni.

Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się dnia 5.04.2017 r. o godz. 9:00

Postanowienia końcowe:
1. W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP.
2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z naczelnikiem zawodów.
3. Podczas pobytu obowiązuje regulamin Pływalni GOS.
4. Za opiekę i bezpieczeństwo uczestników w czasie zawodów odpowiadają opiekunowie uczestników zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z 31 grudnia 2002 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 roku nr 6 poz. 69 z późn. zm.).

DO POBRANIA:

REGULAMIN ZAWODÓW PŁYWACKICH (pdf) (340.02 KB)

ZGŁOSZENIE NA ZAWODY (32.15 KB)

ZGODA RODZICÓW (26.7 KB)


Data publikacji: 24.03.2017 10:20
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne