Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyZaproszenie do udziału w III Otwartych Mistrzostw Gdańska Szkół w Wyścigach Łodzi Smoczych na Basenie

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej i Gdański Ośrodek Sportu zapraszają reprezentacje szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na:

III Otwarte Mistrzostwa Gdańska Szkół w Wyścigach Łodzi Smoczych na Basenie

1. Termin : 2.02.2017 r. – (czwartek) Szkoły Gimnazjalne i Podstawowe
                  3.02. 2017 r. – (piatek) Szkoły Ponadgimnazjalne

2. Organizatorzy:
• Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
• Gdański Ośrodek Sportu
• Młodzieżowe Centrum Sportów Wodnych

3. Uczestnictwo:

• Reprezentacje Szkół Podstawowych
• Reprezentacje Szkół Gimnazjalnych
• Reprezentacje Szkół Ponadgimnazjalnych

4. Cele:

• Popularyzacja sportu Wyścigów Smoczych Łodzi wśród dzieci i młodzieży.
• Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego od używek.

5. Miejsce:

Pływalnia Gdańskiego Ośrodka Sportu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. Chałubińskiego 13

6. Program:

2.02.2017r. – (czwartek) Szkoły Gimnazjalne i Szkoły Podstwaowe

godz. 8:45 – 9:00 – Odprawa nauczycieli szkół gimnazjalnych (sala naprzeciwko szatni)
godz. 9:00 – 11:00 – Zawody szkół gimnazjalnych
godz. 11:00 – 11:30 – Dekoracja szkół gimnazjalnych

godz. 11:00 – 11:30 – Odprawa nauczycieli szkół podstawowych (sala naprzeciwko szatni)
godz. 11:30 – 13:30 – Zawody szkół podstawowych
godz. 13:30 – 14:30 – Dekoracja szkół podstawowych

3.02. 2017r. – (piatek) Szkoły Ponadgimnazjalne

godz. 8:45 – 9:00 – Odprawa nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (sala naprzeciwko szatni)
godz. 9:00 – 12:30 – Zawody szkół ponadgimnazjalnych
godz. 12:30 – 13:30 – Dekoracja szkół ponadgimnazjalnych

Dokładny sposób przeprowadzenia zawodów i poszczególnych konkurencji zostanie podany na odprawie kapitanów załóg.

7. Kategorie i konkurencje :

• Kategoria Szkół Podstawowych konkurencka mikst (rocznik 2004 i młodsi)
• Kategoria Szkół Gimnazjalnych konkurencka mikst (rocznik 2001 i młodsi)
• Kategoria Szkół Ponadgimnazjalnych konkurencka mikst (rocznik 1997 i młodsi)

Dopuszcza się udział jednej osoby w drużynie, która powtarzała klasę.
W kategorii mikst w drużynie startuje 6 osób (minimum 2 dziewcząt), można zgłosić 2 zawodników rezerwowych

8. Nagrody:

Puchary i medale za pierwsze cztery miejsca ufundowane przez GOKF.

9. Zgłoszenia i warunki udziału :

Warunkiem udziału jest zgłoszenie drużyny najpóźniej do 31.01.2017r. godz.20.00 na adres email gdanskielwy@wp.pl na załączonym druku.
Ilość załóg uczestniczących w regatach jest ograniczona (decyduje termin zgłoszenia szkoły).
Do wspólnej zabawy zapraszamy także szkoły z poza Gdańska.
Listy zawodników dostarczamy w dniu zawodów na podprawę nauczycieli.

10. Inne postanowienia organizacyjne:

• Wiosła zabezpiecza organizator. Starujemy tylko na wiosłach organizatora.
Każdy uczestnik regat deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do uczestniczenia w regatach oraz, że posiada umiejętność pływania umożliwiającą przepłynięcie co najmniej 25 metrów w ubraniu sportowym .
• Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy muszą posiadać przy sobie ważne legitymacja szkolne. W przypadku kontroli brak legitymacji oznacza dyskwalifikację całej drużyny.
• Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa spoczywa na opiekunie szkoły.
Za zachowanie na pływalni w trakcie zawodów odpowiedzialność ponoszą nauczyciele/ opiekunowie
• W sprawach nie ujętych w regulaminie decydujący głos należy do sędziego głównego regat.

Pliki do pobrania:

REGULAMIN MISTRZOSTW (230.37 KB)

ZGŁOSZENIE NA ZAWODY (500.16 KB)Data publikacji: 10.01.2017 08:00
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne