Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ZAWODACH PŁYWACKICH

XIII EDYCJA GDAŃSKICH MIĘDZYGIMNAZJALNYCH ZAWODÓW W PŁYWANIU - MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ NIEZRZESZONEJ W PZP

REGULAMIN

I. A) Organizator
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku
2. Gdański Klub Żeglarski
B) Instytucje wspierające
1. MOSIR w Gdańsku
2. GOKF w Gdańsku
3. Rada Dzielnicy Gdańsk Chełm

II. Miejsce i termin zawodów:
Zawody odbędą się na pływalni 25 metrowej MOSiR w Gdańsku – Chełmie ul. Chałubińskiego 13

w dniu 12 grudnia 2016r. (poniedziałek)

rozgrzewka godz. 8:30 - 9.00
zawody godz. 9.15 - 13.00

III. Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć uczniowie odpowiadający następującym wymogom :
1. Niezrzeszeni w PZP.
2. Urodzeni w roku: 2001, 2002, 2003.
3. Zgłoszeni do zawodów przez szkoły.
4. Uczeń ma prawo startu w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz sztafetach.
5. Drużyna może zawierać maksymalnie 36 uczniów ( 12 z każdego rocznika ).
6. Szkoła ma prawo wystawienia swojego reprezentanta do wyścigu pokazowego o Puchar Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Gdańsk Chełm, na dystansie 100 m st. dowolnym w płetwach, decyduje kolejność zgłoszeń ( tylko jedna seria).

IV. Zasady finansowania
1. Koszty udziału pokrywają szkoły uczestniczące
2. Opłata startowa wynosi 8,00 zł od zawodnika, płatne przed zawodami przedstawicielowi Gdańskiego Klubu Żeglarskiego

V. Konkurencje i nagrody
Nagrodzone będą trzy najlepsze zawodniczki i trzech zawodników oraz drużyny sztafetowe w każdym roczniku w każdej konkurencji:
Indywidualnie ( każdy rocznik osobno ):
rocz. 2001 (Gimnazjum)
rocz. 2002 (Gimnazjum)
rocz. 2003 (Gimnazjum)

Klasyfikacja drużynowa:
W konkurencjach indywidualnych, w każdym roczniku – pkt. 9,7,6,5,4,3,2,1
Sztafety 4x25 m st. dowolnym w każdym roczniku - pkt. 18,14,12,10,8,6,4,2
Sztafety 4x25 m st. zmiennym w każdym roczniku - pkt. 18,14,12,10,8,6,4,2
Pierwsze trzy miejsca i puchar oraz dyplomy zdobędzie szkoła, której uczniowie uzyskają największą ilość punktów.
Program zawodów
Dziewczęta                         Chłopcy
1. 25 m st. motylkowym      2. 25 m st. motylkowym
3. 50 m st. grzbietowym      4. 50 m st. grzbietowym
5. 50 m st. dowolnym          6. 50 m st. dowolnym
7. 50 m st. klasycznym        8. 50 m st. klasycznym
9. 4 x 25 m st. zmiennym    10. 4 x 25 m st. zmiennym
11 4x25 m st. dowolnym     12. 4x25 m st. Dowolnym
13. 100 m st. dowolnym w płetwach (Open)

VI. Kierownictwo i komisja sędziowska
1. Komisję sędziowską wyznacza organizator.
2. Naczelnikiem zawodów będzie mgr Marcin Kosiński.

VII. Zgłoszenie do zawodów
1. Zgłoszenie powinno składać się z alfabetycznej listy zawodników wg wzoru
2. Zgłoszenie powinno być podpisane przez przedstawiciela szkoły upoważnionego do podejmowania zobowiązań finansowych.
3. Zgłoszenie bez kart startowych należy przesłać na adres:
e-mail: marcinkosinski@gmail.com.

oraz kserokopię na adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 80-809 Gdańsk, ul. Chałubińskiego 13 lub faxem 300-42-42
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.12.2016 r. (piątek) godzina 12.00
UWAGA ! Nieterminowe przesłanie zgłoszenia spowoduje ich odrzucenie.

VI. Odprawa techniczna
Odprawa techniczna odbędzie się dnia 12.12.2016 r. o godz. 8.15
Nauczyciele - opiekunowie drużyn uczestniczących w zawodach obecność obowiązkowa.

IX. Postanowienia końcowe
1. W zawodach obowiązują aktualne przepisy FINA i PZP.
2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z naczelnikiem zawodów.
3.Podczas pobytu obowiązuje regulamin Pływalni MOSiR.
4. Za opiekę i bezpieczeństwo uczestników w czasie zawodów odpowiadają opiekunowie uczestników zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z 31 grudnia 2002 roku, Dz. U. z 2003 roku nr 6 poz. 69 z późniejszymi zmianami.

X. Otrzymują :
1. Wszystkie gimnazja w Gdańsku
2. MOSiR w Gdańsku
3. GOKF w Gdańsku

do pobrania: 

KOMUNIKAT - XIII Edycji Gdańskich Międzygimnazjalnych Zawodów w Pływaniu - Młodzieży Gimnazjalnej Niezrzeszonej w PZP (311.29 KB)

ZAGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ W ZAWODACH (403 KB)


Data publikacji: 17.11.2016 11:53
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne