Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyFinały sztafetowych biegów przełajowych

5 i 6 października 2016 r. w parku im. Ronalda Reagana odbędą się finały Gdańska w sztafetowych biegach przełajowych we wszystkich kategoriach wiekowych.

Szczegółowy program zawodów i regulamin znajduje sie poniżej. Więcej informacji mozna uzyskać pod nastepującymi linkami: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne


MIEJSCE: Gdańsk-Przymorze; Nadmorski Park im. R. Regana przy  boisku do gry w bule (Bulodrom)            

Biegi Sztafetowe Dziewcząt: 5 październik 2016 r. (środa) 

Biegi Sztafetowe Chłopców: 6 październik 2016 r. (czwartek) 

Start: godzina:  9:30   - szkoły ponadgimnazjalne:   rocznik 1997 i młodsze

Start: godzina: 11:00  - szkoły podstawowe :           rocznik 2004 i młodsze

Start: godzina: 12:30  - szkoły gimnazjalne :           rocznik 2001 i młodsze


Biegi sztafetowe na dystansach uzależnionych od uksztaltowania terenu i innych warunków:

Igrzyska Młodzieży Szkolnej           Licealiada i Gimnazjada

• dziewczęta 10 x 600-800m          • dziewczęta 10 x 800-1000m

• chłopcy 10 x 800-1000m              • chłopcy 10 x 1200-1500m

Reprezentacja szkoły składa się z 10 zawodniczek lub zawodników

Szkoła może wystawić tylko po jednej reprezentacji w danej kategorii.

Nauczyciel wychowania fizycznego przed zawodami zobowiązany jest przedłożyć organizatorowi zawodów listę startową szkoły do weryfikacji.

Lista startowa powinna zawierać czytelne imię i nazwisko startującego,  z zaznaczonym rocznikiem urodzenia oraz numerem zmiany, na której uczeń pobiegnie. 

Lista startowa bezwzględnie winna być podpisana przez opiekuna i dyrektora szkoły z pieczątką szkoły, potwierdzająca brak przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego. 

Brak listy, jak również brak podpisów i pieczęci uniemożliwia start szkoły w zawodach.

Każda zawodniczka sztafety powinna posiadać numer startowy z nazwą szkoły i kolejną zmianą   (o wymiarze nie mniejszym niż A5). 

Brak jakiegokolwiek elementu spowoduje niedopuszczenie sztafety do zawodów.

Każda szkoła zobowiązana jest posiadać swoją pałeczkę sztafetową.


Data publikacji: 20.09.2016 09:32
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne