Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyPunktacja Generalna Współzawodnictwa Sportowego za rok szkolny 2015/2016
W dniu 9 czerwca na obiekcie sportowym Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12  odbyła się ostatnia impreza sportowa, która zakończyła tegoroczne międzyszkolne współzawodnictwo sportowe gdańskich szkół. Zakończyliśmy Gdańskie Igrzyska, Gimnazjadę oraz Licealiadę Młodzieży Szkolnej, w których wzięło udział łącznie 138 gdańskich szkół.
Zwycięzcami w roku szkolnym 2015/2016  w poszczególnych kategoriach zostały:
- w punktacji Szkół Podstawowych:  Szkoła Podstawowa nr 12,
- w punktacji Szkół Podstawowych:  Gimnazjum nr 33 (Z.S.O. nr 2),
- w punktacji dziewcząt ze Szkół Ponadgimnazjalnych: V Liceum Ogólnokształcące,
- w punktacji chłopców ze Szkół Ponadgimnazjalnych ex aequoII Liceum OgólnokształcąceVIII Liceum Ogólnokształcące,
 

W okresie sprawozdawczym Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej przygotował i przeprowadził dla dzieci i młodzieży z gdańskich Szkół wszystkich szczebli nauczania łącznie 239 imprez sportowych i rekreacyjnych w których uczestniczyło łącznie 14713 uczniów gdańskich szkół. We wszystkich imprezach uczestniczyły łącznie 1472 zespoły szkolne.

W ramach Mistrzostw Gdańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady zorganizowanych zostało 425 imprez sportowych w 15 dyscyplinach sportowych, z których 67 zakończyło się finałami. We wszystkich przeprowadzonych zawodach sportowych wzięło udział 9762 uczniów z 1164 gdańskich zespołów szkolnych.

W ramach międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego wzięło udział łącznie 138 gdańskich szkół, w tym 68 Szkół Podstawowych, 38 Gimnazjów oraz 32 Szkoły Ponadgimnazjalne.

Ponadto poza imprezami sportowymi związanymi z międzyszkolnym współzawodnictwem sportowym w i semestrze b. r. szkolnego Ośrodek był organizatorem lub współorganizatorem 36 imprez otwartych, w których uczestniczyło 4951 uczniów reprezentujących 308 zespołów szkolnych.

Poza zawodami szkolnymi zorganizowana została integracyjna impreza sportowa, w której uczestniczyła młodzież niepełnosprawna uczęszczająca do Szkół i Ośrodków Specjalnych. Były to Mistrzostwa Gdańskich Paraigrzysk w Tenisie Stołowym.

W zawodach integracyjnych udział wzięło 29 uczniów niepełnosprawnych z  4 szkół.

Informacje o zawodach zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej Ośrodka oraz na Facebooku. Dzięki dobrej współpracy z lokalnymi mediami takimi jak Twoja Gazeta oraz portal: www.wybrzeze24.pl  informacje o naszych imprezach zamieszczane są na ich łamach.

Została zacieśniona współpraca z miejskim portalem www.gdansk.pl , na którym również pojawiać się będą bieżące informacje o ofercie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej.

Poniżej podajemy wyniki sześciu najlepszych gdańskich Szkół we współzawodnictwie sportowym w poszczególnych kategoriach:


Mistrzostw Gdańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

We współzawodnictwie udział wzięło 68 Szkół Podstawowych

MIEJSCE

NAZWA SZKOŁY

ILOŚĆ PUNKTÓW

1

Szkoła Podstawowa nr  12

453,5

2

Szkoła Podstawowa nr 85

387,5

3

Szkoła Podstawowa nr 81

385,0

4

Szkoła Podstawowa nr 48

368,5

5

Szkoła Podstawowa nr 8

318,5

6

Szkoła Podstawowa nr 80

308,5


Mistrzostw Gdańskiej Gimnazjady  Młodzieży Szkolnej

We współzawodnictwie udział wzięło 38 Szkół Gimnazjalnych

MIEJSCE

NAZWA SZKOŁY

ILOŚĆ PUNKTÓW

1

Gimnazjum nr 33

256,0

2

Gimnazjum nr 16

207,5

3

Gdański Autonomiczne Gimnazjum

164,5

4

Gimnazjum nr 3

158,5

5

Gimnazjum nr 26

149,0

6

Gimnazjum nr 18

142,5


Mistrzostw Gdańskiej Licealiady Młodzieży Szkolnej - Dziewcząt

We współzawodnictwie udział wzięło 26 Szkół Ponadgimnazjalnych

MIEJSCE

NAZWA SZKOŁY

ILOŚĆ PUNKTÓW

1

V Liceum Ogólnokształcące

74,5

2

II Liceum Ogólnokształcące

65,5

3

XX Liceum Ogólnokształcące

57,5

4

Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących / XII LO / 

54,0

5

XV Liceum Ogólnokształcące

49,5

6

VIII Liceum Ogólnokształcące

48,0


Mistrzostw Gdańskiej Licealiady Młodzieży Szkolnej - Chłopców

We współzawodnictwie udział wzięło 31 Szkół Ponadgimnazjalnych

MIEJSCE

NAZWA SZKOŁY

ILOŚĆ PUNKTÓW

1

II Liceum Ogólnokształcące

114,0

1

VIII Liceum Ogólnokształcące

114,0

3

Zespół Szkół Energetycznych / XIII LO / 

106,0

4

V Liceum Ogólnokształcące

100,0

5

XX Liceum Ogólnokształcące

94,5

6

Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących / XII LO / 

76,0

 

Szczegółowa Punktacja Generalna dla każdej kategorii szkół znajduje się na stronie internetowej Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej:

http://www.gokf.gda.pl/sport_szkolny,4.html

http://www.gokf.gda.pl/sport_szkolny,5.html

http://www.gokf.gda.pl/sport_szkolny,6.html

 

 

 


Data publikacji: 24.06.2016 13:13
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne