Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyIII Smoczy Turniej Dzielnic Gdańska

27 września 2015 r. o godzinie 13.30 rozpocznie się III Smoczy Turniej Dzielnic Gdańska. Wszystkie zainteresowane szkoły wraz z pracownikami i rodzicami zapraszamy na przystań AWFiS przy moście Siennickim . Szczegóły poniżej.


REGULAMIN

III Smoczy Turniej Dzielnic Gdańska

 

1.Termin: 27 wrzesień 2015r. - niedziela

2.Organizator :

   Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

3.Współpraca

Klub Wodny „Gdańskie Lwy”

PG „Smoki Północy”

Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy

 

4.Cel:

  • Rewitalizacja i integracja społeczna dzielnic
  • Popularyzacja aktywnego spędzania czasu wolnego
  • Promocja sportu wyścigów łodzi smoczych wśród dzieci , młodzieży i dorosłych

5.Miejsce:

Regaty odbędą na Martwej Wiśle w okolicy Mostu Siennickiego, bazą regat będzie Przystań Wioślarska AWFiS ul. Siennicka 5

6.Program:

27 wrzesień 2015r. godz.  13.30 -  Odprawa  Kapitanów Załóg

                                                    godz.  14.00 - Rozpoczęcie regat

                                                    godz.  17.00 - Wręczenie nagród, Grill

 

7.Konkurencje :

 

  • III Smoczy Turniej Dzielnic Gdańska – 200 m.

[w tej konkurencji dopuszcza się udział wszystkich (rocznik 2005 i starsi), reprezentujących dzielnice w których mieszkają, uczniowie i pracownicy szkół w dzielnicach (tylko szkoły podstawowe i gimnazjalne) oraz najbliżsi członkowie ich rodzin (mama, tata, siostra, brat, córka, syn) Dopuszcza się start zawodników z ważną licencją  Polskiej Federacji Łodzi Smoczych]

8.Nagrody:

Puchary i medale w każdej konkurencji za miejsca I-IV ufundowane przez Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

8.Warunki udziału :

Prawo startu mają załogi, które w terminie do 24.09.2015 r. prześlą zgłoszenie do regat na załączonym formularzu  na adres e-mail  g.kwiatkowskigokf@wp.pl

9.Inne postanowienia organizacyjne:

 

I.  Łodzie wraz z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi a także sternika zapewnia organizator. Można startować na wiosłach prywatnych.

II. Każda załoga może składać się z 25 osób: 14-18 osób wiosłujących , dobosza i sternika i pięciu rezerwowych.

III Każdy uczestnik regat deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do   uczestniczenia w regatach oraz, że posiada umiejętność pływania umożliwiającą przepłynięcie co najmniej 100 m w ubraniu sportowym .

IV. Uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe.

V. Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa spoczywa na kapitanie załogi.

VI.W sprawach nie ujętych w regulaminie  decydujący głos należy do Sędziego Głównego  regat. 

VII. Osady dzielnicowe w celu umówienia treningu prosimy o kontakt telefoniczny z nauczycielem GOKF - Grzegorzem Kwiatkowskim 501571456

VIII. Wszystkie osady startują obowiązkowo w kamizelkach asekuracyjnych

pliki do pobrania:

zgłoszenie (109.32 KB)

lista (437.46 KB)


Data publikacji: 22.09.2015 17:33
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne