Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyINSTRUKCJA REJESTRACJI SZKÓŁ W SYSTEMIE ROZGRYWEK

Koleżanki i koledzy!

Organizatorzy i Koordynatorzy sportowego współzawodnictwa szkół województwa pomorskiego,
Nauczyciele i Opiekunowie zespołów szkolnych województwa pomorskiego,

Informacja / Instrukcja dotycząca Systemu Rejestracji Szkół / SRS /
logowanie na stronie www. srs.szs.pl

Każda szkoła biorąca udział w naszym systemie rozgrywek SZS musi się zarejestrować w systemie elektronicznym /SRS/. Zobowiązujące wytyczne MSiT dla naszych rozgrywek.

Na tej stronie szukamy swojej szkoły, akceptujemy, wpisujemy potrzebne dane, ustalamy hasło do logowana. Następnie wybieramy dyscypliny, w których szkoła chce brać udział.

W górnej części strony mamy zakładki ,w których wpisujemy dane, zgłoszenia, terminarz rozgrywek, czytamy potrzebne informacje.

W zakładce Nauczyciele

wpisujemy nauczycieli wychowywania fizycznego, dane: Imię i nazwisko, nr telefonu, mail.

W zakładce Uczestnicy

wpisujemy uczniów i ich dane oraz potrzebne informacje. Do systemu wpisujemy tych uczniów, którzy będą reprezentować szkołę w rozgrywkach /Imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć /. Przypisujemy do zawodników dyscypliny, w których planujemy ich uczestnictwo. Należy wpisać ich grupę dyspanseryjną oraz aktualną licencję / w jakiej dyscyplinie /, podajemy klub sportowy. Wpisujemy nauczyciela, najlepiej tego, który go uczy wychowania fizycznego. Możemy wpisać jakieś informacje dodatkowe dotyczące zawodnika. W ten sposób tworzymy bazę uczniów szkoły, którzy będą lub mogą brać udział w zawodach do końca pobytu ucznia w szkole. 

Zakładka Kalendarz zawodów.

Do kalendarza zawodów wpisujemy terminy, miejsce odbywania zawodów, potrzebne informacje. Dane do tej rubryki mogą wpisywać tylko administratorzy /wojewódzki, powiatowi, gminni /. Każdy powiat i gmina muszą wybrać osobę, która dostanie uprawnienia administratora do wprowadzania terminarza zawodów i innych informacji (Powiatowy koordynator sportu otrzyma uprawnienia od WSZS Gdańsk / administrator wojewódzki – Urszula Górska /, Gminny koordynator sportu takie uprawnienia otrzyma od powiatowca ).

Szkoła sama musi zgłosić w systemie udział do każdych zawodów wchodząc do zakładki kalendarza zawodów. Tam wybieramy rangę i rozgrywki / Igrzyska, Gimnazjada, Licealiada /. Wchodzimy na wpis interesujących nas zawodów . Zapisujemy się do zawodów wypełniając odpowiednie pozycje.

Widzimy zakładkę AKCJE zapisz się lub zapisy nieaktywne.

Jeżeli te zawody wprowadzone są przez administratora, to zgłaszamy swoją szkołę, pamiętając, że obowiązuje sztywny terminarz zgłoszeń, który jest widoczny dla danych zawodów. Jeżeli szkołę zgłosimy nawet minutę później, system nie da nam możliwości zapisu, co skutkuje niemożliwością zarejestrowania się do rozgrywek danej dyscypliny, a co za tym idzie szkoła nie ma uprawnień do startu w tych zawodach.
W tym miejscu opracowujemy zgłoszenie szkoły do danych rozgrywek. System zapyta o potrzebne dane, korzystamy z bazy szkoły, wybierając nauczyciela, zawodników. Po wypełnieniu zapisujemy w systemie i drukujemy.

Tylko takie wygenerowane zgłoszenie będzie obowiązujące podczas rozgrywek szczebla powiatowego, półfinałów i finałów wojewódzkich.               

/ W tym roku sprawozdanie z rozgrywek na poziomie gminnym nie będzie obowiązujące /.

Ważne! Dobrze jest wpisać większą ilość zawodników, ponieważ nie będzie można dopisać zawodnika po terminie zgłoszeń.
Organizator będzie mógł po terminie zgłoszeń do zawodów przeczytać ile szkół startuje, więc łatwiej będzie mu się przygotować do rozgrywek. Po rozegraniu zawodów administrator danego szczebla wpisuje wyniki danych zawodów, generuje i wysyła sprawozdanie do WSZS w Gdańsku.

Organizator imprezy musi jak najszybciej przesłać wyniki zawodów do Administratora powiatowego, który wypełni sprawozdanie w systemie.

Organizator imprez na szczeblu półfinałów i finałów wojewódzkich wysyła te wyniki mailem / do wiadomości / do WSZS Gdańsk.

Zgoda rodziców.

Obowiązuje formularz zgody rodziców zawarty w zakładce systemu. Pobieramy go w PDF-ie lub Wordzie.

Zgoda może być na wypełniona na dane zawody lub wielokrotnego użytku, w zależności od zapisu w formularzu. Zgody rodziców są dla nauczycieli, szkoły. Nie ma obowiązku zostawiania ich organizatorowi zawodów. Potrzebne dla organizatora dane znajdują się na zgłoszeniu do zawodów.
Jest to nowa sytuacja dla nas wszystkich. Ministerstwo Sportu i Turystyki, które finansuje rozgrywki Szkolnego Związku Sportowego dało jednoznacznie brzmiące wytyczne, że nasz system rozgrywek opierać się musi o elektroniczny zapis, co spowodowało zmianę strategii informacji zapisu do rozgrywek i przebiegu zawodów. Początki są zawsze trudne, ale w długodystansowym działaniu system będzie dla nas dużym ułatwieniem we wszystkich sferach odbioru. Przykładem mogą być wszystkie programy finansowane przez Ministerstwo, które są prowadzone tylko w zapisie elektronicznicznym / Animator Sportu, Mały Mistrz, Multisport, Turniej o Puchar Premiera i inne /.
Informujemy, że Informacja / Instrukcja będzie zamieszczona na naszej stronie internetowej w zakładce Ważne informacje.

                  Pomorski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy
                      Wiceprezes Zarzadu - Zbigniew Gajewski

DRUKI DO POBRANIA

Druk do pobrania - Zgoda Rodziców - (pdf) (176.72 KB)

Druk do pobrania - Zgoda Rodziców - (word) (43 KB)

Instrukcja obsługi systemu SRS - (pdf) (885.31 KB)

Instrukcja rejestracji w SRS - (pdf) (306.42 KB)


Data publikacji: 18.09.2015 09:31
Projekty GOKF
 
© Gdańskie Centrum Multimedialne