Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyGimnastyka Korekcyjna

Znaczny wzrost przypadków wad postawy u dzieci sprawia, że istnieje potrzeba ich korekcji. Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej stwarza możliwość wzięcia udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Nabór do grup ćwiczących odbywa się na podstawie skierowań od lekarza pediatry lub ortopedy. Celem ćwiczeń jest skorygowanie wady postawy i doprowadzenie sylwetki do stanu prawidłowego. Aby ten cel osiągnąć, dziecko podczas zajęć powinno opanować umiejętność prawidłowego wykonywania ćwiczeń oraz systematycznie powtarzać je również w domu. Konieczna jest także współpraca z rodzicami, którzy powinni nauczyć się, jakie zachowania zagrażają kręgosłupom ich dzieci i starać się kształtować u nich nawyki zapobiegające dysformacji tego narządu.

Korekcja wad postawy jest procesem długotrwałym, szczególnie nużącym dla dziecka. Aby uniknąć monotonii i znużenia, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej stosuje na zajęciach różne metody i formy pracy, uatrakcyjniające ich przebieg. Oprócz metody ścisłej stosuje się formę zabawowo-naśladowczą, opowieści ruchowej, przy muzyce i z wykorzystaniem przyrządów.

Zapisy na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywają się bezpośrednio u prowadzących. Sprawdź na planie zajęć, dokąd masz najbliżej!  Gimnastyka korekcyjna na Suchaninie ma swoich stałych bywalców
  (2017-04-20 15:10:00)
  Na Suchaninie gimnastyka korekcyjna w drugim semestrze ma swoich stałych bywalców i rezultaty od razu są odczuwalne... dzięki ciężkiej pracy.
  więcej
  OLIMPIADA KOCYKOWA 2017
  (2017-03-12 22:40:00)
  18.03.2017 odbędzie się kolejna OLIMPIADA KOCYKOWA !!! Będzie to już szóste spotkanie wychowanków GOKF uczęszczających na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w klasach IV - VI.
  więcej
  Olimpiada Kocykowa
  (2016-03-30 12:23:00)
  19.03.2016 odbyła się po raz piąty Olimpiada Kocykowa. Impreza skierowana jest do wychowanków uczęszczających na zajęcia gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej
  więcej
  Gimnastyka korekcyjna - Szkoła Podstawowa nr 42 na Suchaninie
  (2015-10-27 14:15:00)
  Gimnastyka korekcyjna której zadaniem jest nauka trzymania właściwej postawy ciała oraz dobrych nawyków odbywa się również w Szkole Podstawowej nr 47 na Suchaninie.
  więcej
  Gimnastyka korekcyjna - sposób na właściwą postawę
  (2015-10-26 08:26:00)
  Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej skierowane są dla uczniów mających wadliwą postawę ciała lub problemy neurologiczne. Ich głównym celem jest poprawienie koordynacji mięśniowo-ruchowej. Uczniom z nadwagą prócz korekty postawy ciała pomagają uzyskać i utrzymać właściwą wagę.
  więcej

  Projekty GOKF
   
  © Gdańskie Centrum Multimedialne