Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyKontakt - sekretariat GOKF
tel. (58) 346-03-03
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej prowadzi rozległe działania mające na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży turystyki i krajoznawstwa, dostrzegając w nich ogromne możliwości oddziaływania wychowawczego.

Do jego statutowych zadań należy, między innymi: integrowanie działalności pozalekcyjnej uczniów zrzeszonych w organizacjach turystycznych, a także współpraca z Radami Pedagogicznymi szkół w zakresie doboru treści, form i metod pracy turystyczno – krajoznawczej. Równie ważnym zadaniem jest organizacja imprez o charakterze turystycznym, a także szeroko pojęta współpraca z organizacjami społecznymi oraz instytucjami zajmującymi się turystyką.

Do realizacji wybranych zamierzeń w dziedzinie turystyki została powołana Pracownia Turystyki. Jednym z zadań Pracowni realizowanych przez poznawanie własnego regionu, kraju i Europy na wycieczkach i zajęciach terenowych jest poszerzanie wiedzy dzieci i młodzieży zdobytej w szkole. Co więcej dzięki tej działalności spełniana jest naturalna potrzeba aktywności fizycznej i rozwijanie umiejętności ruchowych – w ramach gier zespołowych, zabaw symulacyjnych i podczas imprez masowych na świeżym powietrzu.

Podczas zajęć dydaktycznych wychowankowie podejmują inicjatywy turystyczne
i prowadzą własne badania monograficzne dotyczące regionu. Dodatkowo wychowankowie mają możliwość zdobycia uprawnień Młodzieżowego Organizatora Turystyki, które pozwalają na samodzielne organizowanie wyjazdów rodzinnych i klasowych. Młodzi ludzie zgromadzeni w pracowni pod opieką nauczyciela przygotowują trasy turystyczne, które zostają wykorzystane przez ich rówieśników. Dodatkowo uczestnicy zajęć turystycznych realizują także przygotowane przez siebie pomysły dotyczące turystyki.

Podstawowym celem edukacyjnym jest kształtowanie szacunku dla dorobku przeszłych pokoleń wraz z potrzebą ochrony tradycji, a jednocześnie dostrzeganie i aktywny udział w zmieniającej się rzeczywistości - przez poznawanie specyfiki kulturowej, geograficznej, a także ekonomicznej regionu. Ponadto zasadniczą formą pracy w sekcji turystycznej są wycieczki i gry i zabawy rekreacyjne.

Program zajęć turystycznych zakłada edukację w pracowni informatycznej, klasopracowni oraz odejście od systemu klasowo – lekcyjnego, zaś w jego miejscu proponuje: wycieczki, lekcje lub warsztaty muzealne, spotkania ze znanymi ludźmi, wystawy, konkursy, badania i zbieractwo. Młodzież ma również możliwość uczestniczenia w konkursie „Historia i architektura miasta Gdańska” organizowanym przez PTTK.

Nauczanie interdyscyplinarne w połączeniu z metodami aktywizującymi, pozwalają jednocześnie uczyć i wychowywać, korelować operacje intelektualne z działaniami praktycznymi uczniów, ich doznaniami estetycznymi i przeżyciami – umożliwiają osiągnięcie przewidywanych umiejętności.

DO POBRANIA>>>Regulamin Wycieczek Szkolnych ( 107.5 KB )  Ahoj przygodo
  (2018-05-15 23:40:00)
  14 maja grupa turystyczno-rekreacyjna z SP 19 wzięła udział w zajęciach Edukaucji Morskiej. Fantastyczne zajęcia miały miejsce w słoneczne popołudnie na przystani przy ulicy Siennickiej. Dzieci po poznaniu budowy łodzi...
  więcej
  Finał IX Konkursu Turystycznego
  (2018-04-08 22:19:00)
  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na finał IX Konkursu Turystycznego z wręczeniem nagród zwycięzcom który odbędzie się 06.06.2018 roku o godzinie 10.00 na boisku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
  więcej
  Grupy turystyczne, kompensacyjne oraz rekreacyjne na Balu Przebierańców w SP 19
  (2018-02-27 23:14:00)
  25.01.2018 r. na nieznanych wodach, na krańcu świata Oruni Górnej w Szkole Podstawowej nr 19 odbył się bal, na który przybyli niezwykli goście.
  więcej
  Grupa turystyczna na zajęciach plastycznych
  (2018-02-21 08:31:00)
  17.02 br. dzieci z grupy turystycznej SP 19 spotkały się na zajęciach plastycznych.Tym razem postanowiliśmy spędzić czas na wykonaniu toreb zakupowych
  więcej
  Pokaz - ŚwitE Bożego Narodzenia
  (2017-12-13 09:35:00)
  ...grupa turystyczna pani Agnieszki Reglińskiej i pana Piotra Czerepuka została zaproszona do Szkoły Specjalnej przy ulicy Karpiej w Gdańsku, gdzie zaprezentowała pokaz na temat Świąt Bożego Narodzenia...
  więcej

  Projekty GOKF
   
  © Gdańskie Centrum Multimedialne