Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyKontakt - sekretariat GOKF
tel. (58) 346-03-03
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej prowadzi rozległe działania mające na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży turystyki i krajoznawstwa, dostrzegając w nich ogromne możliwości oddziaływania wychowawczego.

Do jego statutowych zadań należy, między innymi: integrowanie działalności pozalekcyjnej uczniów zrzeszonych w organizacjach turystycznych, a także współpraca z Radami Pedagogicznymi szkół w zakresie doboru treści, form i metod pracy turystyczno – krajoznawczej. Równie ważnym zadaniem jest organizacja imprez o charakterze turystycznym, a także szeroko pojęta współpraca z organizacjami społecznymi oraz instytucjami zajmującymi się turystyką.

Do realizacji wybranych zamierzeń w dziedzinie turystyki została powołana Pracownia Turystyki. Jednym z zadań Pracowni realizowanych przez poznawanie własnego regionu, kraju i Europy na wycieczkach i zajęciach terenowych jest poszerzanie wiedzy dzieci i młodzieży zdobytej w szkole. Co więcej dzięki tej działalności spełniana jest naturalna potrzeba aktywności fizycznej i rozwijanie umiejętności ruchowych – w ramach gier zespołowych, zabaw symulacyjnych i podczas imprez masowych na świeżym powietrzu.

Podczas zajęć dydaktycznych wychowankowie podejmują inicjatywy turystyczne
i prowadzą własne badania monograficzne dotyczące regionu. Dodatkowo wychowankowie mają możliwość zdobycia uprawnień Młodzieżowego Organizatora Turystyki, które pozwalają na samodzielne organizowanie wyjazdów rodzinnych i klasowych. Młodzi ludzie zgromadzeni w pracowni pod opieką nauczyciela przygotowują trasy turystyczne, które zostają wykorzystane przez ich rówieśników. Dodatkowo uczestnicy zajęć turystycznych realizują także przygotowane przez siebie pomysły dotyczące turystyki.

Podstawowym celem edukacyjnym jest kształtowanie szacunku dla dorobku przeszłych pokoleń wraz z potrzebą ochrony tradycji, a jednocześnie dostrzeganie i aktywny udział w zmieniającej się rzeczywistości - przez poznawanie specyfiki kulturowej, geograficznej, a także ekonomicznej regionu. Ponadto zasadniczą formą pracy w sekcji turystycznej są wycieczki i gry i zabawy rekreacyjne.

Program zajęć turystycznych zakłada edukację w pracowni informatycznej, klasopracowni oraz odejście od systemu klasowo – lekcyjnego, zaś w jego miejscu proponuje: wycieczki, lekcje lub warsztaty muzealne, spotkania ze znanymi ludźmi, wystawy, konkursy, badania i zbieractwo. Młodzież ma również możliwość uczestniczenia w konkursie „Historia i architektura miasta Gdańska” organizowanym przez PTTK.

Nauczanie interdyscyplinarne w połączeniu z metodami aktywizującymi, pozwalają jednocześnie uczyć i wychowywać, korelować operacje intelektualne z działaniami praktycznymi uczniów, ich doznaniami estetycznymi i przeżyciami – umożliwiają osiągnięcie przewidywanych umiejętności.

DO POBRANIA>>>Regulamin Wycieczek Szkolnych ( 107.5 KB )  Inauguracja integracji
  (2017-09-21 00:32:00)
  Dnia 20.09.2017 na terenie Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego odbyła się pierwsza z szeregu imprez organizowanych przez Pracownię Turystyki a mających na celu integrację niepełnosprawnych uczestników zajęć turystycznych z pełnosprawnym
  więcej
  Warsztaty edukacyjne w Osadzie Łowców Fok w Rzucewie
  (2017-06-21 00:40:00)
  20 czerwca uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 z Nowego Portu, Zespołu Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 28 oraz Gimnazjum nr 7 w ramach uroczystego zakończenia roku szkolnego
  więcej
  Spóźniona wiosna, ach w końcu nadeszła
  (2017-05-29 13:02:00)
  Jako że wiosna w tym roku mocno spóźniona i przez długi czas zimna bardzo to i uczniowie szkół specjalnych – SOSW 2 oraz ZSKPiG nr 28 później w tym roku wyruszyli na jej poszukiwanie w Parku im. Adama Mickiewicza
  więcej
  Zwiedzamy podziemia Gdańska
  (2017-05-29 12:54:00)
  W miesiącach marcu, kwietniu i maju uczniowie uczęszczający na zajęcia turystyczne w Pracowni Turystyki Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej ze szkół SOSW 2, ZSKPiG nr 28, SP 69 oraz SP86 odwiedzali niedawno udostępnioną do zwiedzania Piwnicę Romańską
  więcej
  Żuławskie warsztaty
  (2017-05-29 12:24:00)
  Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 86 klasy IIa, IIIc, IIIj w ramach zajęć turystycznych realizowanych przez Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej – Pracownia Turystyki pojechali na zajęcia do Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim
  więcej

  Projekty GOKF
   
  © Gdańskie Centrum Multimedialne