Portal gdansk.pl
Gdańsk
Sport
RowerowyGdańsk
Kąpieliska
Bursztyn
GOKF
UBC
BIP
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego
Menu
Kontakt
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel./fax. (058) 346-03-03
tel. 344-06-38
e-mail: biuro@gokf.gda.pl
PartnerzyKontakt - sekretariat GOKF
tel. (58) 346-03-03
Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej prowadzi rozległe działania mające na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży turystyki i krajoznawstwa, dostrzegając w nich ogromne możliwości oddziaływania wychowawczego.

Do jego statutowych zadań należy, między innymi: integrowanie działalności pozalekcyjnej uczniów zrzeszonych w organizacjach turystycznych, a także współpraca z Radami Pedagogicznymi szkół w zakresie doboru treści, form i metod pracy turystyczno – krajoznawczej. Równie ważnym zadaniem jest organizacja imprez o charakterze turystycznym, a także szeroko pojęta współpraca z organizacjami społecznymi oraz instytucjami zajmującymi się turystyką.

Do realizacji wybranych zamierzeń w dziedzinie turystyki została powołana Pracownia Turystyki. Jednym z zadań Pracowni realizowanych przez poznawanie własnego regionu, kraju i Europy na wycieczkach i zajęciach terenowych jest poszerzanie wiedzy dzieci i młodzieży zdobytej w szkole. Co więcej dzięki tej działalności spełniana jest naturalna potrzeba aktywności fizycznej i rozwijanie umiejętności ruchowych – w ramach gier zespołowych, zabaw symulacyjnych i podczas imprez masowych na świeżym powietrzu.

Podczas zajęć dydaktycznych wychowankowie podejmują inicjatywy turystyczne
i prowadzą własne badania monograficzne dotyczące regionu. Dodatkowo wychowankowie mają możliwość zdobycia uprawnień Młodzieżowego Organizatora Turystyki, które pozwalają na samodzielne organizowanie wyjazdów rodzinnych i klasowych. Młodzi ludzie zgromadzeni w pracowni pod opieką nauczyciela przygotowują trasy turystyczne, które zostają wykorzystane przez ich rówieśników. Dodatkowo uczestnicy zajęć turystycznych realizują także przygotowane przez siebie pomysły dotyczące turystyki.

Podstawowym celem edukacyjnym jest kształtowanie szacunku dla dorobku przeszłych pokoleń wraz z potrzebą ochrony tradycji, a jednocześnie dostrzeganie i aktywny udział w zmieniającej się rzeczywistości - przez poznawanie specyfiki kulturowej, geograficznej, a także ekonomicznej regionu. Ponadto zasadniczą formą pracy w sekcji turystycznej są wycieczki i gry i zabawy rekreacyjne.

Program zajęć turystycznych zakłada edukację w pracowni informatycznej, klasopracowni oraz odejście od systemu klasowo – lekcyjnego, zaś w jego miejscu proponuje: wycieczki, lekcje lub warsztaty muzealne, spotkania ze znanymi ludźmi, wystawy, konkursy, badania i zbieractwo. Młodzież ma również możliwość uczestniczenia w konkursie „Historia i architektura miasta Gdańska” organizowanym przez PTTK.

Nauczanie interdyscyplinarne w połączeniu z metodami aktywizującymi, pozwalają jednocześnie uczyć i wychowywać, korelować operacje intelektualne z działaniami praktycznymi uczniów, ich doznaniami estetycznymi i przeżyciami – umożliwiają osiągnięcie przewidywanych umiejętności.

DO POBRANIA>>>Regulamin Wycieczek Szkolnych ( 107.5 KB )  Fort Anielinki zdobyty
  (2017-10-12 14:01:00)
  Fort Anielinki jest absolutnie niewidoczny dla osób postronnych. Majstersztyk maskowania. Wybudowany w latach 1848-1860 przez władze pruskie miał zabezpieczać Gdańsk przed ostrzałem artyleryjskim.
  więcej
  „Bogowie wojny” czyli Festyn Archeologiczny
  (2017-09-28 23:44:00)
  W sobotę 23.09.2017 grupy turystyczne Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego ze szkół podstawowych nr 19 oraz 69 wraz ze współpracy z innymi szkołami podstawowymi wybrały się na Festyn Archeologiczny którego tegoroczna tematyka dotyczyła bitew prowadzonych przez dawnych Słowian.
  więcej
  Turyści na Bonawenturze
  (2017-09-26 08:31:00)
  22 września br. uczniowie grupy turystycznej ze Szkoły Podstawowej nr 19 wzięli udział w rejsie starym statkiem o nazwie Bonawentura. Pływaliśmy po Zatoce Gdańskiej i nie przestraszyła nas pochmurna, deszczowa pogoda.
  więcej
  Na spotkaniu z Żołnierzami Niezłomnymi
  (2017-09-26 08:21:00)
  21 września w Sopocie odbyło się spotkanie rodziców uczniów grupy turystycznej z SP 19 z Żołnierzami Niezlomnymi - z Panią Lidią Lwow Eberle. Rodzice uczniów z duźym zainteresowaniem słuchali opowiadań.
  więcej
  Inauguracja integracji
  (2017-09-21 00:32:00)
  Dnia 20.09.2017 na terenie Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego odbyła się pierwsza z szeregu imprez organizowanych przez Pracownię Turystyki a mających na celu integrację niepełnosprawnych uczestników zajęć turystycznych z pełnosprawnym
  więcej

  Projekty GOKF
   
  © Gdańskie Centrum Multimedialne